Tijdschema Provinciale Statenverkiezingen

18 april 2018                          ALV 1 met vaststellen Kaderstellend Advies

1 juni  2018                             Sluiting termijn kandidaten PS

 

15 juni 2018                           Sluitingstermijn kandidaten lijsttrekkerschap        

 

20 juli 2018                             Bekendmaking kandidaat-lijsttrekker door Regio bestuur

20 juli - 1 september 2018  Kandidaatstelling lijsttrekkerschap

22 augustus                             Publicatie concept verkiezingsprogramma

17 september                          Sluitingstermijn indiening amendementen

3 oktober 2018                         ALV 2 met:
  -benoeming lijsttrekker, 
  -vaststellen verkiezingsprogramma en   
  -vaststellen groslijst

10 oktober 2018                       Regio bestuur stelt advieslijst vast

11 oktober 2018                       Regio bestuur informeert kandidaten over plaats op lijst

12 oktober 2018                       Publicatie advieslijst          

7 november 2018                     ALV 3 met vaststelling kandidatenlijst

4 februari 2019                         Dag der Kandidaatstelling

20 maart 2019                         Verkiezingen Provinciale Staten