Folkert Idsinga

Tweede Kamerlid
FIN Fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden van de belastingdienst, financiële verhoudingen tussen rijk en decentrale overheden, Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten, Holland Casino en staatsloterij, Muntwezen, Domein Roerende Zaken

Wie is Folkert Idsinga?
Geboortedatum: 22-12-1971
Woonplaats: Amsterdam
Sociale media: LinkedIn.
Expertises:
✅ Vestigingsklimaat.
✅ Fiscaliteit.
✅ Karaoke.