Cees Loggen lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2019

Cees Loggen is de lijsttrekker voor de VVD bij de provinciale Statenverkiezingen in 2019. De ALV 2 op 3 oktober stemde in met de voordracht van het bestuur.

Vier uitdagingen

In zijn acceptatie-speech dankte Cees Loggen de leden, het bestuur en ook zijn gezin. Hij noemde een viertal uitdagingen voor de komende jaren waarbij een liberale kijk en inbreng nodig is: klimaatadaptie, energietransitie, woningbouw, en mobiliteit.

Samen

Voor Cees Loggen staat voorop dat het samen moet - met de VVD-achterban, met de landelijke partij: "Daarbij is het belangrijk elkaar te kennen en weten wat er in Noord-Holland speelt. Daarom komen we naar u toe. Om samen de provincie Noord-Holland mooier, veiliger, leefbaarder en aangenamer te maken", aldus een zeer gemotiveerde Cees Loggen.

Cees Loggen is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met in zijn portefeuille: water, waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, Personeel & Organisatie, ICT en Europa.

Zijn politieke loopbaan begon in 1998 in Zaanstad waar hij tot 2002 fractievoorzitter van de VVD was. Van 2002 - 2006 was Loggen wethouder in de gemeente Zaanstad. In deze vier jaar heeft hij zich onder meer bezig gehouden met financiĆ«n, sport, stadsbeheer- en uitvoering en havens en vaarwegen.

Sinds 2007 is Cees Loggen lid van Provinciale Staten van Noord-Holland waarvan tot 19 maart 2015 ook als fractievoorzitter. Vanaf september 2013 tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was Cees wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Hij hield zich in Haarlemmermeer onder meer bezig met ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, luchthavenzaken, wonen en verstedelijking.

Lees ook het in de bijlage geplaatste interview met Cees Loggen