Verkiezingsprogramma Provinciale Staten verkiezingen 2019

Geachte leden van de Regio Noord-Holland,

Deze zomer heeft de verkiezingsprogrammacommissie onder leiding van Arthur van Dijk hard gewerkt aan een mooi liberaal verhaal voor de komende provinciale statenverkiezingen.  Het  concept verkiezingsprogramma heeft als titel “Kansen creëren en benutten”. U vindt het concept-programma op mijnVVD.

Het woord is nu aan u.

Vanaf vandaag tot en met 18 september heeft u als lid van de Regio Noord-Holland  de mogelijkheid om schriftelijk amendementen op het concept-verkiezingsprogramma in te dienen. Op mijnVVD vindt het formulier waarmee u een amendement of amendementen kunt indienen.
 
Op 19 september zullen alle amendementen op mijnVVD worden geplaatst. Op de algemene ledenvergadering van 3 oktober gaan we het verkiezingsprogramma vaststellen. U kunt zich dan uitspreken over de amendementen en het programma. Het is niet mogelijk om nog een amendement in te dienen op de algemene ledenvergadering. Uiteraard is er wel ruimte om de inhoud van het verkiezingsprogramma en de amendementen te bespreken. Naast het bestuur zal ook Arthur van Dijk aanwezig zijn om waar nodig nadere toelichting te geven op de inhoud van het programma

Kort samengevat:
- 18 september deadline indienen amendementen via secretaris@noordholland.vvd.nl
- 19 september publicatie van alle amendementen en overige vergaderstukken ALV op mijnVVD
- 3 oktober ALV aanvang: 19:30 in het Van der Valk Hotel Oostzaan. (Westeinde, Verlengde Stellingweg 1, 1511 MA Oostzaan) u kunt zich via mijnVVD aanmelden voor de ALV.

Namens het bestuur van de Regio Noord-Holland,

Robert Vermeulen,
voorzitter