Aanpak files in Noord-Holland door innovatieve technologie

Volgens VVD-gedeputeerde Elisabeth Post moeten we meer innovatieve technologie inzetten om het filevraagstuk aan te pakken: “Bijvoorbeeld meer auto’s laten rijden op dezelfde weg, waarbij we dus de wegen veel efficiënter benutten. In Noord-Holland zetten we slimme technologie in als een van de oplossingen van het fileprobleem. Daarmee dragen we bij aan een betere doorstroming.”

Elisabeth Post (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor financiën, mobiliteit en zeehavens. Ze reageerde in het NOS-Journaal van 30 oktober op berichten dat het aantal files de komende jaren zal toenemen. Zie NOS-Journaal zie https://bit.ly/2OiYcPI

 

Met steun van de VVD-Statenfractie vinden er in Noord-Holland diverse proeven plaats waarbij innovatieve technologieën worden ingezet in de aanpak van het filevraagstuk. Ook de komende jaren wil de VVD fors inzetten op slimme oplossingen.

 

Steeds slimmer reizen

Zo is er in de regio rondom Schiphol een proef met iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) - met voorrang voor specifieke doelgroepen, in dit geval vrachtverkeer. Dat leidt tot minder optrekken en afremmen, dus minder brandstofverbruik, dus minder uitstoot - beter voor de leefbaarheid -, minder brandstofkosten voor de transporteur en ook kortere reistijden: optrekken en afremmen kost vooral bij vrachtverkeer veel extra tijd.

Zie https://bit.ly/2SyOUTh

 

Test met zelfrijdende bus

Een test in 2016 met een zelfrijdende bus die gedeeltelijk op de openbare weg reed, is geslaagd. De proefrit ging over de busbaan van lijn 300 tussen Schiphol en Haarlem, dus buiten een afgesloten testcircuit.Een tweede proef met zelfrijdende bus is ook positief verlopen. De proef is een samenwerking met Daimler en Vialis.

Zie https://bit.ly/2Q7Wp1A

 

N205 ‘slimste’ weg ter wereld

Dit jaar is er een proef met een “treintje van auto’s”. Auto's die met elkaar communiceren en intelligente verkeerslichten: het wordt allemaal getest op de N205. Daarmee is Noord-Holland een voorbeeld voor de wereld.De proef vond plaats op de N205, waarmee deze provinciale weg in Noord-Holland de ‘slimste’ weg ter wereld is. Bijzondere daarvan was dat de proef liep via WiFi-p. Binnenkort verschijnt de evaluatie van de proef. Zie voor meer informatie https://bit.ly/2Pv3z2X

30 november: opening N23 Westfrisiaweg
Naast de inzet van innovatieve technologieën is het ook nodig om knelpunten op te lossen met nieuwe wegen. Op 30 november is het zover: het laatste stukje van de N23 Westfrisiaweg wordt dan opengesteld voor verkeer. Het traject tussen Alkmaar en Enkhuizen geldt als het grootste mobiliteitsproject van de provincie Noord-Holland. Zie https://bit.ly/2Q4hBG0

Mobiliteit en bereikbaarheid

Ook de komende jaren wil de VVD in Noord-Holland veel nadruk leggen op mobiliteit en bereikbaarheid. Het is voor de VVD een van de vier kernpunten, naast klimaatadaptatie, woningbouw en energietransitie.

Wat betreft mobiliteit is voor de VVD de provincie daarbij de regisseur van nieuwe infrastructuren, boven- en ondergronds. In het programma voor de Provinciale Staten-verkiezingen in 2019 doet de VVD diverse voorstellen ter bevordering van mobiliteit, bereikbaarheid én veiligheid, zoals:

·       Innovatieve oplossingen

·       Investeren in mobiliteitsnetwerk

·       Verdere verbetering van verkeersveiligheid en bereikbaarheid

·       Marktwerking en ondernemerschap zijn noodzakelijk

·       Weeg aanbod van regio Noord-Holland Noord af om woningnood Metropoolregio Amsterdam te verlichten

·       bereikbaarheid is kerntaak van provincie

·       Noord-Holland moet als proeftuin vooroplopen in ontwikkelen van nieuwe, duurzame vormen van vervoer

·       Stimuleren van innovatieve oplossingen, burgerinitiatieven en ondernemerschap; denk aan ‘mobility as a service’

·       Ontwikkeling en bereikbaarheid van knooppunten langs spoor voor wonen en vervoer