Masterclass voor Noord-Holland Noord en Zuid (van Haarlem tot Texel)

Beste Leden van regio Noord-Holland Noord en Zuid,

Binnenkort wordt weer gestart met de Masterclass voor
Noord-Holland Noord en Zuid (van Haarlem tot Texel); Amsterdam en Gooi
hebben een eigen Masterclass.
 
De Masterclass is een intensief programma waarin prominente VVD’ers en
professionals hun kennis en ervaring delen met de groep. U ontwikkelt uw
politieke vaardigheden door middel van interactieve sessies. De
Masterclass is een onmisbaar onderdeel van het carrièrepad van VVD’ers
met serieuze ambitie. De Masterclass maakt deel uit van de doorlopende
leerlijn die het partijbureau uitdraagt en is een belangrijke
toegangseis voor de landelijke Kadertraining.
 
De Masterclasses vinden afwisselend op maandag-, dinsdag- en woensdagavond plaats, in Haarlem of Castricum. 
 
Selectiecriteria:
•             Bij inschrijving bent of wordt u lid van de VVD
•             Heldere motivatie voor deelname, en liefst al actief bij de VVD
•             Bij voorkeur heeft u al Haya trainingen gevolgd: Liberalisme,
Presentatietechnieken en Debat (of doet u dat dit voor aanvang alsnog)
•             Bereid tot actieve inzet: minstens 8 van de 10 bijeenkomsten neemt u
deel
•             Bereid tot betaling eigen bijdrage van 300 euro
 
De selectie vindt plaats op basis van CV en motivatiebrief, deze kunt u
sturen aan opleiding@noordholland.vvd.nl. Er is een beperkt aantal
plekken, reageer uiterlijk 24 november. In december vinden de
selectiegesprekken plaats, begin februari 2019 zal de Masterclass starten. 

Met vriendelijke groet,

Katrijn Kliphuis
secretaris regiobestuur Noord-Holland