Femke Lagerveld reikt prijs uit voor open Stateninformatie

Websitebouwer Oberon uit Amsterdam heeft 30.000 euro gewonnen waarmee een app te gemaakt kan worden die het provinciaal bestuur met open Staten-informatie dichter bij de burgers brengt. De cheque werd uitgereikt door juryvoorzitter Femke Lagerveld, VVD-Statenlid in Noord-Holland.


Zij noemde de verdienste van het plan van Oberon ’in tijden van nepnieuws op allerlei fora te laten zien wat de echte bronnen zijn’. De Boer krijgt tot maart 2019 de tijd om zijn app werkend te hebben. Die maand zijn de Provinciale Statenverkiezingen.


De gewonnen app, door de bouwer ’Voordat het nieuws was’ genoemd, is een laag die als het ware over de website en apps gelegd kan worden waarmee de nieuwsconsument vertrouwd is. Via de extra laag kan doorgeklikt worden naar ’de politieke oorsprong’ van het nieuws, documenten als vergaderstukken, agenda’s en verslagen van bijvoorbeeld raads- en Provinciale Statenvergaderingen.


Initiatiefnemer

Femke Lagerveld is de initiatiefnemer van het beschikbaar stellen van de informatie van Provinciale Staten Noord-Holland als open data.


De provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben de informatie van hun Provinciale Staten beschikbaar gesteld als open data. Het gaat om informatie zoals moties, amendementen, besluiten, statenvragen en brieven. Inwoners, journalisten, Statenleden en andere geïnteresseerden kunnen nu via een zoekmachine informatie vinden over provinciale onderwerpen. Met de nieuw te ontwikkelen app moet informatie van Provinciale Staten van deze provincies eenvoudiger te volgen zijn.


Zie hier voor meer informatie over de App-Challenge.