Advies informateurs formatiegesprekken GL, VVD, D66 en PvdA

De informateurs voor de coalitievorming in Noord-Holland hebben net hun verslag gepubliceerd met het advies dat GroenLinks, VVD, PvdA en D66 de volgende stap gaan nemen. Uiteraard gaat de VVD dit proces constructief en open in. We realiseren ons terdege dat er nog veel tegenstellingen te overbruggen zijn alvorens we kunnen komen tot een mogelijk coalitieakkoord en samenwerking voor de komende 4 jaar. Het is voor de VVD belangrijk dat er een voor ons herkenbaar en werkbaar programma uit komt.