vacatures bestuursleden VVD Noord-Holland

Vacatures Regiobestuur VVD Noord-Holland

Het Regio Bestuur van de VVD Noord-Holland zoekt op korte termijn

  • een bestuurslid voor de functie van vicevoorzitter
  • een bestuurslid voor de portefeuille opleiding en training.

Ter informatie

In mei vindt de voorjaars ALV van de Regio Noord-Holland plaats. Een van de agendapunten betreft de bestuurssamenstelling.

Conform het rooster treden de volgende functionarissen af:

·         Meint Waterlander- Vicevoorzitter

·         Peter- Paul Adriaansen- Scouting en Talentmanagement

Meint Waterlander is tussentijds afgetreden en is conform de Statuten niet meer verkiesbaar.
Peter- Paul Adriaansen is in 2020 benoemd en stelt zich herkiesbaar.

·         Duncan Beekink- Opleiding en Training

Vanwege een verhuizing van Duncan Beekink naar een andere Regio, kan hij deze functie helaas niet meer in onze Regio bekleden.

Het bestuur van de regio Noord-Holland nodigt geïnteresseerden uit om te reageren op de functie van Vicevoorzitter en Opleiding en Training.

De deadline om te reageren is 1 maart 2021. Na deze datum zal een afvaardiging van het bestuur gesprekken voeren met de kandidaten. Uiterlijk op 7 april zal het bestuur kandidaten namens het bestuur voordragen. Vanaf dat moment hebben lokale netwerken vier weken de tijd om tegenkandidaten te stellen.

Geïnteresseerden worden verzocht een mail te sturen aan de voorzitter Robert Vermeulen, email: voorzitter@noordholland.vvd.nl

Een profielschets van de functies kunt u vinden op https://www.mijnvvd.nl onder Mijn VVD Netwerken en de Regio Noord-Holland.