Bestuur

  De VVD is voorstander van een kleine, slagvaardige overheid die dienstverlening aan burgers en ondernemers verzorgt en zich in beginsel richt op haar kerntaken.

   

  Merkbare resultaten

  De provincie is er voor haar inwoners en bedrijven. Ze moet zorgen voor een optimaal klimaat van bestuur, economie en leefomgeving. Snel en slagvaardig waar nodig, stimuleren waar kansen liggen. Ingrijpen waar zaken mis dreigen te gaan en terughoudend waar het goed gaat.

  Sterke gemeenten

  De VVD vindt dat gemeenten zelfstandig moeten kunnen voortbestaan als de bestuurskracht en dienstverlening aan burgers gewaarborgd en van voldoende kwaliteit is. De provincie heeft een toezichthoudende rol waar het gaat om het functioneren van gemeenten.

  Steun voor innovatie


  De vernieuwingen gaan sneller dan ooit. Innovatie is essentieel om onze welvaart vast te houden en uit te breiden. Het is belangrijk dat bedrijven in hun plannen zoveel mogelijk ondersteund en aangespoord worden om de economische ontwikkeling en innovatie te stimuleren. De inzet van de provinciale werkambassadeur dient gecontinueerd te worden.


  Kennis delen


  De VVD staat is voorstander van een open databeleid met respect voor privacy. Informatie die de provincie in haar bezit heeft is openbaar toegankelijk. Ook dient de provincie een volwaardige gesprekspartner te zijn voor bedrijven, instellingen en andere overheden als het gaat om datagebruik en beleidsontwikkeling. Daarom zijn we voorstander van het ontwikkelen van een datastrategie. Het is wenselijk om te onderzoeken of sterkere samenwerking tussen provincies de effectiviteit en efficiƫntie verbetert. Samenwerking op gebieden als planvorming of ambtelijke organisatie moet leiden tot kostenbesparingen. Andere bestuurslagen zoals waterschappen kunnen hier ook bij betrokken worden.


  Zichtbare provincie


  De VVD vindt het belangrijk om inwoners en bedrijven actief te informeren over de activiteiten en de voortgang van het provinciale beleid. Dit kan met het burgerjaarverslag, inzet van sociale media en voorlichtingscampagnes waar nodig.