Europa

Europese fondsen stimuleren de regionale (kennis)economie, duurzaamheid, visserij en agrarische sector. Deze ondersteuning biedt kansen voor de Noord-Hollandse werkgelegenheid. De provincie blijft zich inzetten om Europese subsidies voor Noord-Hollandse doelen binnen te halen. Het beleid van de afgelopen vier jaar heeft zijn vruchten afgeworpen. De VVD wil deze positieve ontwikkeling intensiveren door extra mankracht voor deze activiteiten in te zetten.


Europese kansen


Vanuit Europa is nog meer steun voor Noord-Hollandse projecten mogelijk. Die kansen gaat de VVD benutten. Door samenwerking met bedrijven en overheden uit andere landen in Europa - en daarbuiten - kan innovatie en kennis over voedsel, water en energie een zeer hoge vlucht nemen.