Schiphol | De Kooi

Door de aanwezigheid van verschillende luchthavens is de provincie een aantrekkelijk gebied voor bedrijven om zich te vestigen. Daarmee levert Noord-Holland een belangrijke bijdrage aan de regionale en de nationale economie en de werkgelegenheid. De VVD vindt dat de in het Aldersakkoord vastgelegde afspraken over de groei van Schiphol gerespecteerd dienen te worden. Er moet sprake blijven van een balans tussen de economische ontwikkelingen en de leefbaarheid in de omgeving. Bedrijven en woningen moeten gerealiseerd kunnen worden binnen de 20 Ke-contour, maar dan wel voor eigen rekening en risico zoals bebouwing in uiterwaarden. Behoud van Den Helder Airport/Maritiem Vliegkamp de Kooy is belangrijk voor de offshore-industrie in Noord-Holland.