Cultuur

Noord-Holland kent een enorme rijkdom aan cultureel erfgoed. Maar liefst vier UNESCO Werelderfgoederen liggen in of aangrenzend aan onze provincie. Onze nationale identiteit is nauw verweven met de Noord-Hollandse (cultuur)historie en daar zijn we trots op. Hierbij hebben we oog voor behoud en ontwikkeling.


Trots op ons cultureel erfgoed


We zijn zuinig op onze culturele iconen. Op de UNESCO-werelderfgoederen zoals de Stelling van Amsterdam, de grachtengordel, de Beemster en de Waddenzee. Ook de Westfriese Omringdijk, monumentale molens, de Hollands Waterlinie en de Zaanse huisjes zijn bepalend voor het aangezicht van de provincie. De VVD is trots op onze culturele identiteit en wil een proactief monumentenbeleid voor deze iconen. Dit met oog voor economische kansen en nieuwe ontwikkelingen. We willen de beleving versterken, bijvoorbeeld met de Holland-Route. De VVD is van mening dat de overheid cultuur niet maakt, maar dat de samenleving haar cultuur ontwikkelt. Die dynamiek geven we graag de ruimte.


Waar cultuurhistorie met de noden van vandaag schuurt, zoeken we slimme oplossingen. Een mooi voorbeeld is werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. De VVD wil de noodzakelijke autobereikbaarheid van Noord-Holland met de A8-A9-verbinding verbeteren. De unieke status en ligging van de stelling bemoeilijkt dit doel. Door bij het aanleggen van de nieuwe verbinding de omgeving van de stelling op te waarderen, maken we werk met werk. De bereikbaarheid wordt verbeterd en de Stelling van Amsterdam wordt verfraaid. Een slimme win-winsituatie waarmee we kansen creƫren en benutten.


Cultuur geven we door


De VVD is trots op onze geschiedenis en democratische verworvenheden. Kennis van onze cultuur en historie is een voorwaarde om mee te doen in de Nederlandse en Noord-Hollandse samenleving. Daarom zien we graag dat de inzet op het gebied van culturele infrastructuur en cultuureducatie wordt gecontinueerd en willen we extra investeringen in het netwerk van lokale bibliotheken mogelijk maken. Verschillende maatschappelijke verenigingen en stichtingen houden onze cultuur levend. De VVD vindt cultureel ondernemerschap belangrijk. Als hiermee de cultuurhistorische waarde wordt versterkt, kan de provincie in specifieke gevallen subsidies aan deze verenigingen en stichtingen verlenen.


Sociale sector


De sociale taken van de provincie zijn in de afgelopen periode verlegd naar gemeenten en het Rijk om bureaucratie te beperken en de zorg dichterbij te brengen. De VVD vindt dat de provincie zich dienstbaar moet opstellen richting gemeenten en he Rijk om de uitvoering van het sociale beleid optimaal te laten verlopen.