Algemeen

DUURZAME SAMENLEVING

Inhaalslag op de woningmarkt

De grote woningbehoefte in Noord-Holland vraagt om samenwerking en versnelling. De VVD is voorstander van een provinciaal Deltaplan Wonen met een breed maatschappelijk draagvlak, als uitgangspunt voor alle woningbouwlocaties. Naar onze mening moet behoefte gestuurd gebouwd worden. Hierbij dient het onderscheid tussen de Metropoolregio Amsterdam en de rest van de provincie te verdwijnen en het onderscheid tussen bouwen binnen of buiten bebouwd gebied minder dwingend te worden. Randvoorwaarden bij de woningbouw zijn ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van waardevolle landschappen.

Innovatieve mobiliteit

Mobiliteit gaat over vrijheid en flexibiliteit. De vrijheid om je te bewegen voor wonen, werken en recreƫren is belangrijk voor onze inwoners en onze bedrijvigheid. Het gaat niet alleen om de vrije keuze tussen auto, fiets of openbaar vervoer, maar steeds meer om welke vervoerswijze op welk moment en in welke situatie het beste past. Daarom stimuleert de VVD innovatieve oplossingen met bijvoorbeeld zelfrijdend vervoer en deelconcepten. Ook blijven we investeren in ons mobiliteitsnetwerk. Hierbij zetten we in op verdere verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid.

Nieuwe energiehuishouding

Het Verdrag van Parijs stelt ons voor een grote en uitdagende opgave. Een opgave die veel kansen biedt. We willen een duurzame wereld en in 2050 energieneutraal zijn. Duurzaamheidsinitiatieven leiden tot innovatie en werkgelegenheid. We gaan op zoek naar en staan open voor ontwikkelingen die ons kunnen helpen bij een verantwoorde energietransitie. De VVD neemt haar verantwoordelijkheid voor het Verdrag van Parijs en de Klimaatwet. De provinciale routeplanner Energietransitie 2020-2050 is onze leidraad.