Algemeen

Welvaart en welzijn zijn niet vanzelfsprekend. Met elkaar werken we keihard aan een samenleving waarin we een goed leven kunnen leiden. De VVD heeft hier veel waardering voor en wil dit ondersteunen door bedrijven en ondernemers de juiste faciliteiten te bieden. De VVD ziet drie thema’s die de komende vier jaar relevant zijn voor het behouden en vergroten van onze welvaart en ons welzijn. Dit zijn stad en land, arbeidsmarkt en economie en klimaat in balans.


Stad en land


Onze provincie kent een divers landschap met stedelijke en landelijke gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen karakter en levert op eigen wijze een grote bijdrage aan de welvaart. Zonder goede samenwerking tussen stad en land is deze welvaart onbereikbaar. De VVD wil de kwaliteit van deze leefomgeving behouden. De VVD constateert dat de MRA (in het bijzonder Amsterdam) onder andere voor de woningmarkt en het toerisme tegen de grenzen van haar groei aanloopt. Tegelijkertijd investeren omliggende regio’s in hun aantrekkelijkheid voor bedrijven en ondernemers. De VVD wil de samenwerking tussen stad en land nog beter faciliteren, onder andere door ruimte voor woningbouw in de hele provincie.


Arbeidsmarkt


Werknemers van bedrijven en ondernemers werken iedere dag aan een welvarend Noord-Holland. Op dit moment is de grootste uitdaging van het MKB het vinden van goed geschoold personeel. Dit speelt niet alleen in technische beroepen en ICT, maar ook in bijvoorbeeld de agrarische sector, logistiek en de zorg. De VVD wil dat de provincie haar rol pakt door bedrijfsleven en onderwijs met elkaar te blijven verbinden en kennisclusters tussen het onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. De welvaart in Noord-Holland mag niet tot stilstand komen door het gebrek aan personeel. We geloven in het talent van alle inwoners van Noord-Holland en zetten ons in voor scholing, omscholing en bijscholing.


Economie en klimaat in balans


De toegevoegde waarde die bedrijven leveren door grondstoffen te bewerken toont het vakmanschap van onze provincie. Tegelijkertijd beseft de VVD dat niet alle natuurlijke hulpbronnen in de toekomst beschikbaar blijven en zien we de effecten van klimaatverandering op onze ecologie en economie. De VVD zoekt daarom de balans tussen economie en klimaat. We beseffen dat inwoners en bedrijven voor grote opgaven staan om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen terug te dringen en onze impact op het milieu te verminderen.


De overheid staat voor eenzelfde opgave, daarom wil de VVD het energieverbruik van overheidsgebouwen waar mogelijk verminderen. Bovendien willen we minder afhankelijk worden van buitenlandse energievoorzieningen door zelf meer energie op te wekken. De VVD helpt mee om die opgaven te volbrengen, altijd met het doel om positief bij te dragen aan het klimaat met verantwoorde financiële impact voor inwoners en bedrijven. Wij zien de kansen van die opgaven: ruimte voor ondernemerschap en creativiteit om nieuwe manieren van energieopwekking en -gebruik te ontwikkelen. Want het is die creativiteit die we nodig hebben om maatwerkoplossingen te bieden.