Algemeen

De provincie heeft haar eigen taken en bemoeit zich niet met de taken van het Rijk, de waterschappen en de gemeenten: je gaat erover of je gaat er niet over. Op die manier worden de taken beter uitgevoerd. Bovendien volstaat in iedere laag een kleine overheid. Hierdoor krijgen mensen maximale ruimte om hun leven zelf vorm te geven.


Slagvaardig bestuur


Kansen worden gegrepen maar er wordt niet overgereguleerd. Gemeenten zijn eigen baas. Samenwerking tussen bestuurslagen kan, als dit kosten bespaart en de kwaliteit ten goede komt. Innovatie en kennisdeling wordt breed gesteund en de provincie stimuleert werkgelegenheid. De provincie moet als bestuur zichtbaar en benaderbaar zijn voor inwoners.


Reële financiën


Wij vinden het belangrijk dat het geld afkomstig van de inwoners van de provincie besteedt wordt aan doelen die in de toekomst relevant blijven. De opcenten blijven laag, geld wordt niet opgepot en subsidies zijn passend. De begroting moet begrijpelijk en meerjarig sluitend zijn.