Joost van Gilse

Functie

Lid Provinciale Staten

Statencommissie Ruimte

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen. OV-knooppunten (onderdeel Wonen).

Regiovertegenwoordiger Gooi en Vechtstreek 

Woonplaats: Hilversum

gilsej@noord-holland.nl