Nieuws

 • Nieuwsflits nr 5

  Nieuwsflits April 2021 Lees verder

 • VVD Noord-Holland gerustgesteld: in Noord-Holland is genoeg zoetwater beschikbaar, geen extra regels voor ondernemers nodig

  Enkele weken geleden heeft de VVD-fractie haar zorgen uitgesproken over de beschikbaarheid van zoetwater in Noord-Holland, naar aanleiding van een brief van de minister van Infrastructuur & Water aan de Tweede Kamer. In die brief werd geschreven over mogelijke watertekorten voor huishoudens, industrie en de agrarische sector. De VVD-fractie heeft vragen gesteld over hoe de situatie van de zoetwatervoorziening in Noord-Holland is, wat de provincie de komende jaren gaat doen voor de zoetwatervoorziening en wat dat betekent voor ondernemers. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de situatie in Noord-Holland beter is dan in andere delen van Nederland. Ook komen er geen nieuwe regels voor het gebruik van zoetwater. Woordvoerder Bas de Wit (Landbouw) daarover: "Je ziet steeds vaker dat de reflex bij problemen is, dat een nieuwe regel wordt ingevoerd. Ik ben blij dat onze provincie zich de komende jaren inzet voor het opslaan van zoetwater en het stimuleren van zoetwater besparende maatregelen. Dat zijn echte oplossingen." Lees verder

 • WIND-OP-LAND BELEID IN DE OMGEVINGSVERORDENING

  Er is met name in en rond Amsterdam veel onrust over het wind-op-land beleid. De discussie spitst zich toe op de afstand van windturbines tot woningen. Graag lichten we de positie van de provinciale VVD toe. Lees verder

 • VVD vindt spoorboekloos rijden tussen Alkmaar en Amsterdam rond 2030 noodzakelijk

  12 april 2020 – De verbinding via het spoor tussen Alkmaar en Amsterdam heeft dagelijks veel reizigers. Sterker nog, de komende jaren zal het aantal reizigers toenemen. Hierdoor wordt er gestreefd naar het om de tien minuten laten rijden van treinen op dit spoor – het zogeheten spoorboekloos rijden. Er zijn echter potentiële knelpunten in het tot stand brengen van spoorboekloos rijden door een spoorwegovergang in Castricum. Lees verder

 • Digitale Algemene Ledenvergadering van de VVD Noord-Holland, op woensdag 19 mei 2021.

  19 mei 2021 van 19:00 uur Digitale Algemene Ledenvergadering VVD Noord-Holland Lees verder

 • VVD Noord-Holland staat voor keuzevrijheid in mobiliteit

  Onlangs is er in de Provinciale Staten van Noord-Holland de onderzoeksagenda Regionaal OV Toekomstbeeld vastgesteld. Dit betekent dat er tot en met 2023 onderzoeken worden verricht naar kansrijke hoogwaardige OV-verbindingen in de provincie Noord-Holland. Zo zal er onder meer in de loop der jaren worden gekeken naar het verbeteren van busverbindingen tussen Hoorn en Medemblik, tussen Alkmaar en omliggende dorpen en tussen Amsterdam en ’t Gooi over de A1. Lees verder

 • VVD Noord-Holland vraagt aandacht voor de beschikbaarheid van zoetwater voor ons drinkwater, industrie en agrarische sector

  Op 29 maart heeft het ministerie van Infrastructuur & Water een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de beschikbaarheid van zoetwater. De minister waarschuwt voor een tekort aan zoetwater in diverse gebieden in Nederland. De hoeveelheid zoetwater die door agrarisch ondernemers wordt gebruikt voor het beregenen van gewassen, staat met name in de belangstelling. De VVD Noord-Holland wil weten wat dat voor Noord-Holland betekent, en heeft daarom om opheldering gevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • VVD maakt zich zorgen over gedeeltelijke bouwstop in Amsterdam

  Gisteren stelde BNR in haar uitzending dat de gemeente Amsterdam voor heel 2021 een bouwstop heeft ingelast. De bouwstop geldt voor belangrijke groeigebieden van Amsterdam – voornamelijk voor de bouw in Amsterdam-Noord en Zuidoost heeft dit negatieve gevolgen. De reden voor deze bouwstop is volgens de gemeente Amsterdam te wijten aan de noodzaak om te bezuinigen door de negatieve effecten van de coronacrisis. Lees verder

 • VVD stelt vragen over datacenters en water

  Onlangs hebben de Telegraaf en het Noord-Hollands Dagblad een artikel gepubliceerd over vermeende watertekorten als gevolg van de aanwezigheid van datacenters in de provincie. De VVD heeft het college om opheldering gevraagd door het stellen van vragen. Lees verder

 • VVD Noord-Holland neemt afstand van de suggestie die TPO wekt: ‘’VVD hekelt de prijs van Sylvana Simons’’

  Zojuist heeft TPO een artikel geplaatst met als titel: ‘’VVD hekelt de prijs van Sylvana Simons’’. VVD Noord-Holland neemt afstand van deze uitspraak. Het opinieartikel van mevrouw van Geffen – over de toekenning van de Ribbius Peletier-penning aan mevrouw Simons – is op persoonlijke titel geschreven. Ook hierbij is de VVD niet betrokken en neemt afstand van het opinieartikel van mevrouw van Geffen. Lees verder

 • 15 maart organiseert Stichting e-Lise samen met de landelijke VVD-Statenfracties en Liberale Vrienden een keynote-lezing en paneldiscussie over Kernenergie.

  Steeds meer mensen, inclusief onze premier, spreken de wens uit dat het niet nog eens tientallen jaren gaat duren voordat kerncentrales kunnen worden ingezet om CO2-reductie te realiseren. Lees verder

 • vacatures bestuursleden VVD Noord-Holland

  Het Regio Bestuur van de VVD Noord-Holland zoekt op korte termijn · een bestuurslid voor de functie van vicevoorzitter · een bestuurslid voor de portefeuille opleiding en training. Lees verder

 • Bas de Wit over nieuwe maatregelen voor de voedselketen

  De provincie heeft deze week een besluit genomen dat gevolgen heeft voor de voedselketen. In het gesprek over duurzaamheid heeft de VVD gepleit voor de positie van ondernemers – die dagelijks hard werken aan goed en betaalbaar voedsel. Lees verder

 • Windmolens in Noord-Holland? 600 meter als minimum afstand.

  De VVD is kritisch over windmolens in onze mooie en dichtbevolkte provincie. Wij vinden draagvlak en leefbaarheid van belang. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat in Noord-Holland – als enige provincie in Nederland – een minimum afstand van 600 meter geldt tussen woningen en windturbines. Joost van Gilse vertelt hier meer over. Lees verder

 • VVD over de stand van zaken Pallas-reactor

  Pixabay

  Op 9 december 2020 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in het besluitvormingsproces rond de bouw van de Pallas-reactor in Petten. Uit de Kamerbrief blijkt dat het kabinet vindt dat private financiering geen redelijke kans van slagen maakt en zich beraadt op mogelijke alternatieven. Om zicht te krijgen op de gevolgen van het standpunt van het kabinet voor de ontwikkelingen in onze provincie, heeft de VVD op december 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • Aandacht voor het luchthavenbesluit en de traumahelikopter

  Begin deze maand heeft Provinciale Staten het luchthavenbesluit behandeld voor Heliport in Amsterdam Westpoort. Daarmee wordt het mogelijk dat de traumahelikopter die nu vanaf VUmc vliegt, naar het havengebied verhuist. De VVD Noord-Holland is hier voorstander van want dat biedt meerdere voordelen. Een pilot heeft uitgewezen dat de traumahelikopter sneller kan wegvliegen omdat in het havengebied geen toestemming van Schiphol nodig is om te vertrekken. Dat scheelt enkele minuten die mensenlevens kunnen redden! Bovendien is het veiliger, want in het geval van een noodlanding is er op de Zuidas waar VUmc is gevestigd amper plaats, in het havengebied zijn veel meer mogelijkheden. En het scheelt overlast voor de omwonenden van VUmc. Kortom, de provincie schept hiermee de voorwaarden voor een belangrijke verbetering! Lees verder

 • Na rekenkameronderzoek en afketsen overname: VVD Noord-Holland pleit voor inzet Wopke-Wiebesfonds om vergroening staalindustrie IJmuiden te versnellen.

  Het Rekenkameronderzoek, de eerdere gezondheidsonderzoeken en het afketsen van de overname van Tata door SSAB onderstreept de urgentie om de staalindustrie te vergroenen. Het is tijd voor actie en duidelijke, realistische keuzes. Een betere invulling van de toezichtstaken door de provincie en Omgevingsdienst helpt op korte termijn voor een gezonder leefklimaat in de IJmond. Ook voor Tata ontstaat er meer helderheid over de verwachtingen van de overheid. Dat schept ruimte om met vertrouwen te investeren in een duurzaam groenere staalfabriek. Lees verder

 • Op bezoek in de haven bij ICL

  In de havens van het Noordzeekanaalgebied komt allerlei problematiek bij elkaar: de ruimte die geclaimd wordt voor bedrijvigheid, de energietransitie en circulaire economie, woningbouw, bereikbaarheid, stikstof…. alle reden dus voor Bas de Wit en Grethe van Geffen om een bezoek te brengen – corona-proof – aan ICL Amsterdam. Lees verder

 • Beschikbaarheid van betaalbare bollengrond is van groot belang voor Noord-Holland

  Noord-Holland is wereldwijd dé provincie van de bollenteelt. Als het nu gaat om tulpen, narcissen, irissen, krokussen, lelies, u noemt het maar: in Noord-Holland hebben wij het allemaal. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot de bos bloemen op de keukentafel bij de mensen thuis en de kenmerkende bloemenvelden in het voorjaar, maar ook tot werkgelegenheid in veelal familiebedrijven en economische toegevoegde waarde voor andere sectoren. Daarom vindt de VVD de bollenteelt een belangrijke economische sector van onze provincie. Lees verder

 • PALLAS-reactor van levensbelang

  18 december 2020 - Pallas is de naam van de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan Stichting Voorbereiding Pallas-reactor een lening verstrekt van € 40 miljoen in verband met de voorbereidingskosten. Lees verder