Nieuws

 • 15 maart organiseert Stichting e-Lise samen met de landelijke VVD-Statenfracties en Liberale Vrienden een keynote-lezing en paneldiscussie over Kernenergie.

  Steeds meer mensen, inclusief onze premier, spreken de wens uit dat het niet nog eens tientallen jaren gaat duren voordat kerncentrales kunnen worden ingezet om CO2-reductie te realiseren. Lees verder

 • Samen naar de eindstreep. En verder.

  De ideeën van Mark Rutte over hoe we samen de eindstreep van de coronacrisis gaan halen. En hoe we samen sterker verder gaan. Lees verder

 • vacatures bestuursleden VVD Noord-Holland

  Het Regio Bestuur van de VVD Noord-Holland zoekt op korte termijn · een bestuurslid voor de functie van vicevoorzitter · een bestuurslid voor de portefeuille opleiding en training. Lees verder

 • VVD Noord-Holland zoekt creatief talent voor promotiefilmpjes!

  Ben jij creatief, flexibel en geïnteresseerd in de liberale politiek in Noord-Holland? Dan zoekt de VVD-fractie van Noord-Holland jou! De VVD Noord-Holland wil in nauw contact staan met onze inwoners. Een van de manieren om te laten zien wat wij doen en daarop reacties te krijgen, is het delen van video’s op social media. Jij kunt ons daarbij helpen! Lees verder

 • Bas de Wit over nieuwe maatregelen voor de voedselketen

  De provincie heeft deze week een besluit genomen dat gevolgen heeft voor de voedselketen. In het gesprek over duurzaamheid heeft de VVD gepleit voor de positie van ondernemers – die dagelijks hard werken aan goed en betaalbaar voedsel. Lees verder

 • Windmolens in Noord-Holland? 600 meter als minimum afstand.

  De VVD is kritisch over windmolens in onze mooie en dichtbevolkte provincie. Wij vinden draagvlak en leefbaarheid van belang. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat in Noord-Holland – als enige provincie in Nederland – een minimum afstand van 600 meter geldt tussen woningen en windturbines. Joost van Gilse vertelt hier meer over. Lees verder

 • VVD over de stand van zaken Pallas-reactor

  Pixabay

  Op 9 december 2020 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in het besluitvormingsproces rond de bouw van de Pallas-reactor in Petten. Uit de Kamerbrief blijkt dat het kabinet vindt dat private financiering geen redelijke kans van slagen maakt en zich beraadt op mogelijke alternatieven. Om zicht te krijgen op de gevolgen van het standpunt van het kabinet voor de ontwikkelingen in onze provincie, heeft de VVD op december 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • Aandacht voor het luchthavenbesluit en de traumahelikopter

  Begin deze maand heeft Provinciale Staten het luchthavenbesluit behandeld voor Heliport in Amsterdam Westpoort. Daarmee wordt het mogelijk dat de traumahelikopter die nu vanaf VUmc vliegt, naar het havengebied verhuist. De VVD Noord-Holland is hier voorstander van want dat biedt meerdere voordelen. Een pilot heeft uitgewezen dat de traumahelikopter sneller kan wegvliegen omdat in het havengebied geen toestemming van Schiphol nodig is om te vertrekken. Dat scheelt enkele minuten die mensenlevens kunnen redden! Bovendien is het veiliger, want in het geval van een noodlanding is er op de Zuidas waar VUmc is gevestigd amper plaats, in het havengebied zijn veel meer mogelijkheden. En het scheelt overlast voor de omwonenden van VUmc. Kortom, de provincie schept hiermee de voorwaarden voor een belangrijke verbetering! Lees verder

 • Na rekenkameronderzoek en afketsen overname: VVD Noord-Holland pleit voor inzet Wopke-Wiebesfonds om vergroening staalindustrie IJmuiden te versnellen.

  Het Rekenkameronderzoek, de eerdere gezondheidsonderzoeken en het afketsen van de overname van Tata door SSAB onderstreept de urgentie om de staalindustrie te vergroenen. Het is tijd voor actie en duidelijke, realistische keuzes. Een betere invulling van de toezichtstaken door de provincie en Omgevingsdienst helpt op korte termijn voor een gezonder leefklimaat in de IJmond. Ook voor Tata ontstaat er meer helderheid over de verwachtingen van de overheid. Dat schept ruimte om met vertrouwen te investeren in een duurzaam groenere staalfabriek. Lees verder

 • Op bezoek in de haven bij ICL

  In de havens van het Noordzeekanaalgebied komt allerlei problematiek bij elkaar: de ruimte die geclaimd wordt voor bedrijvigheid, de energietransitie en circulaire economie, woningbouw, bereikbaarheid, stikstof…. alle reden dus voor Bas de Wit en Grethe van Geffen om een bezoek te brengen – corona-proof – aan ICL Amsterdam. Lees verder

 • Beschikbaarheid van betaalbare bollengrond is van groot belang voor Noord-Holland

  Noord-Holland is wereldwijd dé provincie van de bollenteelt. Als het nu gaat om tulpen, narcissen, irissen, krokussen, lelies, u noemt het maar: in Noord-Holland hebben wij het allemaal. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot de bos bloemen op de keukentafel bij de mensen thuis en de kenmerkende bloemenvelden in het voorjaar, maar ook tot werkgelegenheid in veelal familiebedrijven en economische toegevoegde waarde voor andere sectoren. Daarom vindt de VVD de bollenteelt een belangrijke economische sector van onze provincie. Lees verder

 • PALLAS-reactor van levensbelang

  18 december 2020 - Pallas is de naam van de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan Stichting Voorbereiding Pallas-reactor een lening verstrekt van € 40 miljoen in verband met de voorbereidingskosten. Lees verder

 • Wegen op het platteland veilig? Tijd voor persoonlijke inspectie in Noord-Holland.

  Ook op het platteland moeten wegen veiliger worden gemaakt. Statenlid Grethe van Geffen ging op persoonlijke inspectie bij wethouder Andrea van Langen in Benningbroek waar al snel duidelijk werd wat er moet gebeuren. Lees verder

 • Begroting 2021 vastgesteld: realistisch, haalbaar en betaalbaar beleid

  19 november 2020 - Vorige week heeft VVD Noord-Holland de begroting 2021 van de provincie Noord-Holland vastgesteld. De nadruk op realistisch, haalbaar en betaalbaar beleid is van belang om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis. Daarom presenteren wij de belangrijkste punten uit de begroting: Lees verder

 • Herinnering Digitale ALV 18 november 2020

  18 nov 2020 om 19:30 - Digitale Algemene Leden Vergadering VVD Noord-Holland Lees verder

 • Vermijden vrachtwagenchauffeurs de Houtribdijk? VVD brengt het in kaart.

  Ook geneigd om de Houtribdijk te vermijden? Of verder nog vragen over het filmpje? Schroom dan niet om contact op te nemen met VVD-Statenlid Grethe van Geffen via: geffeng@noord-holland.nl , want VVD Noord-Holland werkt aan slimme verkeersoplossingen. Lees verder

 • Digitale deeltijdbijeenkomsten

  6 november heeft het Hoofdbestuur het concept- verkiezingsprogramma gepresenteerd. Tot en met 20 november kunnen daarop amendementen en moties worden ingediend. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025.

  Lees hier het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Samen geschreven met 25.000 VVD-leden. Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Lees verder

 • Nieuwsflits nr 10

  Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving heeft weer een goed gevulde nieuwsflits voor u samengesteld. We zijn erg blij met de enthousiaste bijdragen vanuit onze Tweede Kamerfractie. Daaruit blijkt maar weer een grote betrokkenheid bij de fractie voor u allen. Lees verder

 • VVD Noord-Holland: Natuuraanleg is geen pennenstreek vanuit Haarlem, maar vraagt om zorgvuldige gesprekken

  Al decennia wordt er in Noord-Holland gewerkt aan het versterken van de natuur. De natuur is belangrijk in zichzelf, voor de agrarische sector (denk aan bestuiving van gewassen) en tegelijkertijd een plek van ontspanning en recreatie. De aanleg van natuurgebieden, het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN), is een van de pijlers van het natuurbeleid. De VVD heeft samen met andere politieke partijen daarom jaren geleden de afspraak gemaakt om 56.000 hectare NNN aan te leggen in Noord-Holland. Met de realisatiestrategie NNN van het college van Gedeputeerde Staten komt de provincie nu met een realistisch plan over hoe de resterende 5.600 hectare aan te leggen. Lees verder