Nieuws

 • Kandidatenlijsten & lijsttrekkers WS gekozen

  Het team compleet! Gisteravond werden in Uitgeest op alweer een gezellig drukke ALV, de kandidatenlijsten vastgesteld voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Daarnaast kozen we Brigitte Wielage tot lijsttrekker voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Arnold Langeveld voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op naar een top campagne! Lees verder

 • Esther Rommel gekozen tot lijsttrekker voor PS 2023

  Woensdag 26 oktober waren maar liefst 230 leden aanwezig bij onze ALV in de Cultuurkoepel te Heiloo. Een mooie opkomst in een geweldige locatie! In deze ALV hebben we de verkiezingsprogramma’s en de groslijsten vastgesteld voor de verkiezingen voor de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier alsmede voor de Provinciale Staten. En voor de PS-verkiezingen is Esther Rommel tot lijsttrekker gekozen. Lees verder

 • Inschrijving Kadertraining 2023 geopend!

  Inschrijving Kadertraining 2023 geopend! VVD-leden kunnen zich tot uiterlijk zondagavond 23 oktober 2022 aanmelden voor de Kadertraining 2023. Download het aanmeldingsformulier via opleidingen.vvd.nl en stuur je aanmeldingsformulier naar haya@vvd.nl. Let op: er zijn selectiecriteria van toepassing! Voor meer informatie, ga naar: https://opleidingen.vvd.nl/nieuws/50773/inschrijving-kadertraining-2023-geopend. Lees verder

 • VVD-fractie wint kort geding van mevrouw Van Geffen

  Mevrouw Van Geffen maakt sinds september 2021 geen deel meer uit van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland. Dit kwam door een gebrek aan vertrouwen in haar functioneren binnen de fractie omdat zij zich niet aan de afspraken hield en omdat ze onterechte beschuldigingen van intimidatie uitte. Er was sprake van een onwerkbare situatie. Op 14 juli 2022 diende het kort geding dat mevrouw Van Geffen had aangespannen tegen de VVD-fractie. In het kort geding had mevrouw Van Geffen als eerste eis dat ze weer toegelaten moest worden tot de fractie en de fractievergaderingen en als tweede eis wilde zij dat een verklaring van de fractie (die overigens reeds 6 maanden offline is) omtrent haar vertrek zou worden gerectificeerd. De VVD-fractie had als standpunt dat er sinds september 2021 geen verandering in de situatie was, dat de verklaring feitelijk juist was en dat de eisen van mevrouw Van Geffen niet moesten worden ingewilligd. Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan en de fractie is op alle punten in het gelijk gesteld, zodat mevrouw Van Geffen niet tot de fractie en de fractievergaderingen zal worden toegelaten en ook zal de verklaring niet gerectificeerd worden. De rechter oordeelt dat de fractie zorgvuldig heeft gehandeld en dat het eerder mevrouw Van Geffen is geweest die onzorgvuldig heeft gehandeld door te spreken van intimidatie zonder daar bewijs of onderbouwing voor te geven. De fractie is blij met deze uitspraak, mede omdat dit de bevestiging is van het standpunt van de fractie. De fractie hoopt deze kwestie nu achter zich te kunnen laten en zal met volle inzet en goede moed het liberale gedachtengoed blijven uitdragen. Lees verder

 • VVD Noord-Holland: We zijn gek als we onze welvaart te grabbel gooien voor stikstofmaatregelen

  © Hanneke Kaamer van Hoegee

  Volgens de VVD Noord-Holland is de stikstofaanpak van het kabinet te eenzijdig gericht op het uitkopen van boeren en is er te weinig perspectief: “Wij willen dat in Noord-Holland alle boeren die willen blijven ondernemen, deze verduurzamingsoperatie gaan meemaken. Dat is wat ons betreft een randvoorwaarde voor het stikstofbeleid van de provincie. We zouden wel gek zijn als wij ook onze voedselproductie uitleveren aan landen met dictatoriale trekken.” Lees verder

 • VVD Noord-Holland: niet generiek het waterpeil omhoog, maar maatwerk per polder in de veenweideaanpak

  © VVD Fotobank

  Statenlid Bas de Wit over de aanpak van de problemen in het veenweidegebied. Kijk hier ons filmpje! Heb je tips? Laat het ons weten. Lees verder

 • VVD Noord-Holland: gesprek Gedeputeerde Esther Rommel met boeren belangrijk voor het vinden van oplossingen

  Gisteravond heeft Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Stikstof) namens de provincie een bezoek gebracht aan het boerenprotest in Schermerhorn, waar honderden boeren zich hadden verzameld om hun zorgen en ontevredenheid te laten blijken over de stikstofplannen van het kabinet. De VVD-fractie is trots op Gedeputeerde Rommel dat zij als verantwoordelijk bestuurder het gesprek is aangegaan met de boeren. Lees verder

 • Klaas-Jeroen stelt vragen aan gedeputeerde mobiliteit over aanzienlijke toename wegverkeer in nieuwste prognose van ministerie wat in tegenspraak is met provinciaal beleid

  Vragen van dhr. K.J. Terwal (VVD) over Groeicijfers wegverkeer van KiM schijnbaar in tegenspraak met provinciale beleidsvoornemens Lees verder

 • Jurgen Nobel nieuwe voorzitter VVD Noord-Holland

  Jurgen Nobel Lees verder

 • VVD Noord-Holland wil opheldering van college over uitbreiding van stikstofgevoelige gebieden in Eilandspolder

  © VVD Fotobank

  Naar aanleiding van het artikel van Agraaf van 1 april 2022 heeft de VVD-fractie in Noord-Holland om opheldering gevraagd aan het college. Landbouwwoordvoerder Bas de Wit (VVD) wil weten of omliggende bedrijven in de problemen kunnen komen vanwege hun stikstofuitstoot, terwijl het lijkt dat het natuurdoel wel gehaald wordt. Lees verder

 • Vacature Regionale Scouting en Selectiecommissie

  Wie komt ons deskundige en gezellige team versterken en draagt zo bij aan de voordracht van kwalitatief goede VVD Kieslijsten Liberalen met politieke of bestuurlijke ervaring, Lees verder

 • Nieuws uit de Regionale Scouting en Selectiecommissie

  Een nieuwe voorzitter Lees verder

 • VVD Noord-Holland: Met roepen hoe slecht het gaat, lossen we de stikstofproblemen niet op

  © VVD Fotobank

  De VVD Noord-Holland wil de stikstofproblemen samen met boeren, industrie, natuurorganisaties en vele anderen oplossen door de schouders eronder te zetten. Uitspraken over hoe slecht het met de natuur gaat en dat de bodemkwaliteit onder druk staat, helpen daar niet bij. De uitzending van Op1 vrijdagavond heeft in dat kader tot veel oproer geleid in de agrarische sector én (agrarische) VVD-achterban. Lees verder

 • Vacature beleidsmedewerker

  Ben je een politiek dier en ben je geïnteresseerd in de provinciale politiek? Denk je daarnaast dat je je strategisch talent kan inzetten om de provincie Noord-Holland liberaler, mooier en vrijer te maken? Dan zijn we naar je op zoek! Lees verder

 • Miriam van Meerten-Kok over datacenters in Noord-Holland

  Afgelopen vergadering heeft Statenlid Miriam van Meerten gesproken over het belang van de datacenterstrategie voor Noord-Holland. Benieuwd naar onze visie over dit belangrijke onderwerp? Kijk dan naar het onderstaande filmpje. Lees verder

 • Bas de Wit steunt de sportvisserij in Noord-Holland

  Vislood in het water, dat is een probleem voor de waterkwaliteit. Vorige week spraken wij daarover in de provincie Noord-Holland. De VVD Noord-Holland wil de sportvisserij niet de verandering opleggen (zoals linkse partijen willen), maar gelooft in oplossingen met draagvlak. #samen #vvd Lees verder

 • Gaat de provincie Noord-Holland ingrijpen bij de bouw van de woontoren aan de Driftweg? VVD en CU hebben vragen gesteld.

  Onlangs heeft de gemeente Gooise Meren een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen van een woontoren op kadastraal perceel B 1351 aan de Driftweg te Naarden op de grens met de gemeente Huizen. Joost van Gilse (VVD) en Michel Klein (CU) hebben hun zorgen uitgesproken over de aantasting van de Gooise natuur en het landschap die deze hoogbouw in het natuurgebied zal veroorzaken. Daarom zijn er aan het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld om onder meer te weten te komen of de provincie Noord-Holland zal gaan ingrijpen. Lees verder

 • VVD Noord-Holland steunt sportvisserij in ambitie loodvrij vissen

  Maandag in Provinciale Staten hebben linkse partijen zoals de SP en PvdD gepleit voor het verbieden van vislood in het water en het afschaffen van de handel in vislood. Aanleiding was de vaststelling van het Regionaal Waterprogramma 2022-2027, waarin maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. De partijen willen bijvoorbeeld dat geen visrechten worden gegeven aan hengelaars die vislood gebruiken. Dat gaat Waterwoordvoerder Bas de Wit van de VVD te ver: “We weten dat lood schadelijke effecten heeft op de waterkwaliteit. De sportbeoefenaars weten dat zelf ook en vanuit de sector worden maatregelen genomen om dit te voorkomen. Dan past het ons niet om als provincie een legitieme sportbeoefening onmogelijk te maken.” Lees verder

 • Klaas-Jeroen in gesprek over het belang van de A8-A9 voor Noord-Holland

  VVD is voorstander van de verbinding A8-A9, zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid in Noord-Holland verbetert. Statenlid Klaas-Jeroen Terwal ging in gesprek met Raymond Kolman (apotheker uit Krommenie) en Cees de Waard (transportondernemer). Ook zij zien de verbinding A8-A9 als de oplossing voor de files en de hinder op de provinciale weg N203. Lees verder

 • Nieuwsflits en jaarverslag

  Nieuwsflits en jaarverslag TN SIS Lees verder