Nieuws

 • Startnotities voor de Regionale Energie Strategie (RES)

  In de vergadering van Provinciale Staten op 30 september zijn de startnotities voor de Regionale Energie Strategie (RES) voor de regio’s Noord-Holland Noord en Zuid behandeld. Hierin worden afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Statenlid Joost van Gilse pleitte namens de VVD Noord-Holland voor een haalbare en betaalbare aanpak van de klimaatambities en vooral voor meer innovatie en maatregelen met draagvlak. Lees verder

 • Stikstofproblemen in Noord-Holland: de VVD gooit niet het kind met het badwater weg

  In het voorjaar van dit jaar bezegelde de Raad van State het lot van de Programma Aanpak Stikstof (PAS): dit juridisch instrument was onvoldoende om de natuurkwaliteit in Nederland te waarborgen. We troffen een land in rep en roer aan. Bouwprojecten staan stil, ondernemers leven in onzekerheid en wachtlijsten op de woningmarkt blijven bestaan. Statenlid Bas de Wit heeft deze problematiek tijdens de Provinciale Statenvergadering van 30 september beaamd, en tevens betoogd dat de natuur een lief ding waard is. Tegelijkertijd is echter het besef aanwezig dat de natuur geen onderdak biedt aan de 500.000 mensen die de komende decennia in Noord-Holland willen komen wonen. Ook biedt de natuur geen werkgelegenheid voor diezelfde mensen en beschermt het ons niet in de strijd tegen het water. Lees verder

 • Aan het werk voor Noord-Holland!

  Het was een spannend voorjaar met verkiezingen voor Provinciale Staten en Eerste Kamer, onderhandelingen over een nieuwe coalitie voor Noord-Holland en benoemingen van de leden van Gedeputeerde Staten. Ook zagen we Forum voor Democratie (FvD) de provinciale politieke arena betreden. Lees verder

 • VVD Noord-Holland houdt koers: verbeteren bereikbaarheid Formule 1 en kustgebied

  © Pixabay

  Het is 3 mei 2020. Na een laatste inhaalmanoeuvre vliegt Max Verstappen met zijn bolide over de finish. Het Nederlandse publiek staat juichend op de tribunes en commentatoren roemen deze prestatie van wereldformaat. Na 35 jaar afwezigheid is de Formule 1 terug in Zandvoort en hoe! Dromerij? Niet als het aan de VVD Noord-Holland ligt. Op de racekwaliteiten van Verstappen hebben we geen invloed, maar wel op de infrastructuur die nodig is om zijn vele fans naar het circuit van Zandvoort te vervoeren. Lees verder

 • VVD Noord-Holland dringt aan op constructieve dialoog met Tata Steel

  19 juli 2019 - Gisterenavond is, tijdens een commissievergadering, gesproken over de problematiek rondom de effecten van grafietregens van Tata Steel voor de bewoners in de omliggende gemeentes – naar aanleiding van het in juni verschenen RIVM-rapport Tata Steel. VVD Noord-Holland ziet liever een constructieve dialoog tussen overheid en Tata Steel. Lees verder

 • Openstelling Leeghwaterbrug Alkmaar (N242) wederom vertraagd

  © Provincie Noord-Holland

  11 juli – VVD Noord-Holland vraagt middels schriftelijke vragen om opheldering betreffende de zoveelste vertraging rondom de openstelling van de Leeghwaterbrug Alkmaar (N242). De werkzaamheden zijn in april 2017 van start gegaan, tussentijds in 2018 is er sprake geweest van een bouwstop – met als nadelig gevolg dat de openstelling werd verplaatst naar 25 augustus. Afgelopen dinsdag kwam echter naar voren dat de Leeghwaterbrug op 25 augustus niet gereed zal zijn voor gebruik. Lees verder

 • Woordvoerderschappen Statencommissies verdeeld

  De Statenleden van VVD Noord-Holland hebben de woordvoerderschappen onderling verdeeld. In de Provinciale Statenvergadering van vandaag zijn de Statencommissies voor de Statenperiode 2019 -2023 officieel vastgesteld. Met de vier commissies blijft het aantal commissies gelijk aan het aantal commissies van de vorige periode. Daarentegen zijn wel de onderwerpen veranderd. Zo zijn de vier commissies als volgt: Natuur, Landbouw en Gezondheid (cie. NLG), Ruimte, Wonen en Klimaat (cie. RWK), Economie, Financiën en Bestuur (cie. EFB) en Mobiliteit & Bereikbaarheid (cie. MB). Lees verder

 • Fijne zomer

  Fijne zomer Lees verder

 • Ook in het buitengebied glasvezelnetwerken van groot belang

  VVD Noord-Holland 14-06-2017

  Zaterdag 15 juni verscheen in het Financieel Dagblad een publicatie over de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Hollands Kroon. Hierin werd geschreven over een discussie tussen enerzijds inwoners, Kabeltex en provincie, en anderzijds Delta Rijssen inzake het verlenen van een garantie van de provincie voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit ligt nu onder de rechter. Er zijn signalen dat dit tot vertragingen bij de aanleg van glasvezel in Opmeer heeft geleid. Lees verder

 • VVD presenteert coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’

  13 juni - Na diverse maanden onderhandelen is woensdagmiddag 12 juni het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ gepresenteerd door de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. De VVD is trots dat er voor de komende vier jaar belangrijke beslissingen zijn genomen op het gebied van o.a. mobiliteit, woningbouw aan rand van dorpen en kernen in het buitengebied, en regelgeving omtrent windturbines; buiten de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ‘’nee tenzij’’, waarbij het huidige “Wind op Land”-kader leidend blijft. Lees verder

 • Presentatie coalitieakkoord provincie Noord-Holland

  7 juni 2019 - De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland presenteren woensdagmiddag 12 juni om 12:30 uur hun coalitieakkoord. Lees verder

 • TALENTENDAG 2019 zit vol

  16 juni − Liberale gedachten vraagt om Liberale Krachten! Lees verder

 • Bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ is een feit!

  13 juni − De VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen hebben het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ gesloten. Lees verder

 • VVD stelt vragen over de onderzoeksresultaten van het RIVM-onderzoek ‘grafiet en gezondheid’

  05 juni − In de gisteren gepubliceerde onderzoeksresultaten van het RIVM rapport is naar voren gekomen dat er in de Tata grafietregens zware metalen verborgen zitten, welke voornamelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van kinderen. De VVD heeft nadere vragen over de onderzoeksresultaten en vraagt Gedeputeerde Staten om meer duidelijkheid over het RIVM rapport. Lees verder

 • Vragen VVD over doseerlichten aan de Leeghwaterbrug te Alkmaar

  13 mei − Recentelijk zijn er door de provincie Noord-Holland diverse maatregelen genomen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer op de N242 rondom de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar te verbeteren. Sinds enkele weken werkt het doseerlicht echter niet meer. De VVD vraagt aan Gedeputeerde Staten opheldering over het feit dat de doseerlichten niet langer werken. Lees verder

 • VVD wil opheldering over het ontwerp bestemmingsplan van het recreatieoord Enkhuizerzand en gevolgen voor het Zuiderzeemuseum

  13 mei − De VVD maakt zich zorgen over het ontwerp bestemmingsplan recreatieoord Enkhuizerzand, en de bijbehorende gevolgen voor de toekomst van het Zuiderzeemuseum. Sinds de oprichting van het Zuiderzeemuseum in 1948 heeft de overheid zowel kwalitatief als kwantitatief geïnvesteerd om de rijke cultuur van het Zuiderzeegebied zichtbaar te houden. Onlangs is het ontwerp bestemmingsplan van het naastgelegen Enkhuizerzand gepresenteerd. Inmiddels heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • VVD Noord-Holland heeft een nieuwe fractievoorzitter

  13 mei − Naar aanleiding van onze fractievergadering van afgelopen zaterdag willen wij met veel trots onze nieuwe fractievoorzitter introduceren: Erik van der Maas. Lees verder

 • Definitieve uitslag verkiezingen Noord-Holland bekend!

  25 maart − Zojuist is de definitieve verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten Noord-Holland bekendgemaakt. Met veel trots willen we mededelen dat VVD Noord-Holland vertegenwoordigd is met negen zetels. De nieuwe Statenleden zijn als volgt: Lees verder

 • Debatkampioenschappen

  07 maart − VVD landelijk organiseert in de aanloop naar het VVD festival (landelijk congres) op 15 juni debatkampioenschappen, op zondag 31 maart is de regio Noord-Holland aan de beurt Lees verder

 • VVD Noord-Holland zet doeners in het zonnetje

  10 februari − Volledig verrast, maar ontzettend blij… Dat was de reactie van de ontvangers van de VVD-taart. Vrijdag 8 en zaterdag 9 februari reikten VVD-statenleden en lokale raadsleden tientallen taarten uit aan diverse ‘doeners’ in de provincie Noord-Holland. Een taart waarmee zij vrijwilligers en professionals bedankten voor hun inzet voor bijzondere activiteiten in hun eigen omgeving. Lees verder