Nieuws

 • Begroting 2021 vastgesteld: realistisch, haalbaar en betaalbaar beleid

  19 november 2020 - Vorige week heeft VVD Noord-Holland de begroting 2021 van de provincie Noord-Holland vastgesteld. De nadruk op realistisch, haalbaar en betaalbaar beleid is van belang om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van de coronacrisis. Daarom presenteren wij de belangrijkste punten uit de begroting: Lees verder

 • Herinnering Digitale ALV 18 november 2020

  18 nov 2020 om 19:30 - Digitale Algemene Leden Vergadering VVD Noord-Holland Lees verder

 • Vermijden vrachtwagenchauffeurs de Houtribdijk? VVD brengt het in kaart.

  Ook geneigd om de Houtribdijk te vermijden? Of verder nog vragen over het filmpje? Schroom dan niet om contact op te nemen met VVD-Statenlid Grethe van Geffen via: geffeng@noord-holland.nl , want VVD Noord-Holland werkt aan slimme verkeersoplossingen. Lees verder

 • Digitale deeltijdbijeenkomsten

  6 november heeft het Hoofdbestuur het concept- verkiezingsprogramma gepresenteerd. Tot en met 20 november kunnen daarop amendementen en moties worden ingediend. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021-2025.

  Lees hier het concept-verkiezingsprogramma van de VVD. Ons nieuwe verhaal. Samen geschreven met 25.000 VVD-leden. Samen aan de slag. Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd. Lees verder

 • Digitale Algemene Ledenvergadering

  Op 18 november 2020 vindt de Algemene Leden Vergadering van de VVD Noord-Holland plaats. Als gevolg van Covid-19 wordt deze vergadering geheel digitaal georganiseerd. Lees verder

 • Nieuwsflits nr 10

  Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving heeft weer een goed gevulde nieuwsflits voor u samengesteld. We zijn erg blij met de enthousiaste bijdragen vanuit onze Tweede Kamerfractie. Daaruit blijkt maar weer een grote betrokkenheid bij de fractie voor u allen. Lees verder

 • VVD Noord-Holland: Natuuraanleg is geen pennenstreek vanuit Haarlem, maar vraagt om zorgvuldige gesprekken

  Al decennia wordt er in Noord-Holland gewerkt aan het versterken van de natuur. De natuur is belangrijk in zichzelf, voor de agrarische sector (denk aan bestuiving van gewassen) en tegelijkertijd een plek van ontspanning en recreatie. De aanleg van natuurgebieden, het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN), is een van de pijlers van het natuurbeleid. De VVD heeft samen met andere politieke partijen daarom jaren geleden de afspraak gemaakt om 56.000 hectare NNN aan te leggen in Noord-Holland. Met de realisatiestrategie NNN van het college van Gedeputeerde Staten komt de provincie nu met een realistisch plan over hoe de resterende 5.600 hectare aan te leggen. Lees verder

 • Een Nederland dat werkt voor al die normale mensen die hun steentje bijdragen.

  Word Lid Lees verder

 • VVD over RES: verbreding, draagvlak en 600 meter norm

  6 oktober 2020 - In de vergadering van Provinciale Staten van 5 oktober zijn de twee concept-Regionale Energiestrategieën (RES) –voor het noordelijke en voor het zuidelijke deel van de provincie– vastgesteld. In de RES worden de afspraken uit het klimaatakkoord op het gebied van de opwekking van zonne-energie en windenergie op land in heel Nederland ten uitvoer gebracht. Statenlid Joost van Gilse (VVD) heeft zich ingezet voor het handhaven van de Noord-Hollandse afstandsnorm van minimaal 600 meter tussen windmolens en woningen en voor meer focus op andere vormen van duurzame energie om ons landschap te sparen. Lees verder

 • Bas de Wit over het belang van de agrarische sector

  De natuur in Nederland moet versterkt worden. Volgens de VVD Noord-Holland mag dat niet ten koste gaan van de agrarische sector, die voor voedsel, banen en een innovatie zorgt. Net als de Britse bioloog David Attenborough vindt de VVD Noord-Holland dat Nederland een gidsland is voor de rest van de wereld als het gaat om de land- en tuinbouw. Dat moeten we blijven koesteren. Lees verder

 • Miriam van Meerten in gesprek over de gevolgen van COVID-19 voor Forteiland Pampus

  Door COVID-19 hebben veel ondernemers uit Noord-Holland het zwaar. VVD Noord-Holland erkent dit en heeft in mei ingestemd voor het oprichten van een Noodfonds. Miriam van Meerten in gesprek met directeur van Forteiland Pampus - Tom van Nouhuys - over de gevolgen van COVID-19 voor Forteiland Pampus. Lees verder

 • VVD trots dat €15 miljoen aan infraprojecten in Noord-Holland sneller van start gaan!

  25 september – In mei erkende VVD Noord-Holland dat de provincie Noord-Holland zwaar getroffen is door de effecten van de coronacrisis. Statenlid Grethe van Geffen benadrukte het belang om – ondanks de gezondheidseffecten van de coronacrisis – de werkgelegenheid en economische dynamiek in de wegenbouw te waarborgen. Lees verder

 • Nieuwsflits 9 van het Thematisch Netwerk Senioren

  Een overvolle en hopelijk voor uw weer lezenswaardige nieuwsflits voor u. Wij wensen u veel leesplezier. En blijf gezond! Lees verder

 • VVD heeft een nieuw Statenlid: Nick Roosendaal

  Tijdens de PS-vergadering is Nick Roosendaal geïnstalleerd als Statenlid van de VVD Statenfractie. Nick Roosendaal zal zich gaan inzetten om dossiers te vertegenwoordigen op gebied van gezondheid, milieu, toerisme en recreatie in de Provinciale Staten Lees verder

 • Grethe van Geffen over de veiligheid van oudere fietsers

  Het CBS meldt dat steeds meer ouderen om het leven komen door fietsongevallen. Volgens de VVD is ieder verkeersslachtoffer er één teveel. Statenlid Grethe van Geffen besteedt aandacht aan veiligheid van oudere fietsers door het stellen van vragen aan het college van Gedeputeerde Staten . Lees verder

 • VVD Noord-Holland wenst Martijn Bolkestein succes toe als Tweede Kamerlid

  Afgelopen maandag is - tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Holland - afscheid genomen van Martijn Bolkestein. De commissaris van de Koning (Arthur van Dijk) feliciteerde met trots Martijn Bolkestein met zijn nieuwe functie als Tweede Kamerlid. Lees verder

 • VVD NH: provincie blijf bij je rol als stimulator, ga niet zelf beoordelen of gewasbeschermingsmiddelen toelaatbaar zijn

  Tijdens de vergadering van de provincie op donderdag 11 juni 2020 heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen worden in de agrarische sector gebruikt om bijvoorbeeld de kwaliteit van ons voedsel te waarborgen. De consument accepteert immers geen luizen of wormen in hun verse groente. Lees verder

 • Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

  Op initiatief van de coalitie in Noord-Holland, bestaande uit VVD, PvdA, GroenLinks en D66, en mede indiener CDA is Provinciale Staten vandaag akkoord gegaan met twee nieuwe fondsen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Het ene fonds krijgt de naam Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur en heeft tot doel om culturele en maatschappelijke organisaties voor de korte termijn te steunen zodat die organisaties niet omvallen. Dit fonds krijgt een omvang van 10 miljoen euro. Het andere fonds dat wordt opgericht is het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds en zal zich voornamelijk richten op herstel en stimulering van de economie, duurzaamheid, CO2-reductie en de maatschappelijke infrastructuur. In dit fonds investeert de provincie 100 miljoen euro. Het initiatief werd verder nog gesteund door een brede meerderheid. Lees verder

 • VVD Noord-Holland: provincie moet de handschoen oppakken in het belang van onze natuur én economie

  Afgelopen vrijdag heeft minister Schouten in haar Kamerbrief uitgelegd hoe zij de stikstofcrisis wil oplossen. De VVD Noord-Holland ziet daarbij een belangrijke rol voor de provincies. Woordvoerder Bas de Wit (landbouw, natuur, stikstof) daarover: “De VVD Noord-Holland ziet een grote economische crisis op Noord-Holland afkomen door de Coronasituatie. Nieuwe economische activiteiten zijn daarom cruciaal voor de werkgelegenheid. Ondernemers mogen wat de VVD betreft dan ook rekenen op duidelijk stikstofbeleid van de provincie, beleid dat vergunningverlening mogelijk maakt. De VVD Noord-Holland blijft daarover met ondernemers in gesprek.” Lees verder