Bas de Wit

Functies

Lid Provinciale Staten/Vicefractievoorzitter

2e vicevoorzitter van Provinciale Staten

Statencommissie Leefomgeving

Klimaat & klimaatadaptatie, energie & RES. 

Regiovertegenwoordiger West-Friesland

Woonplaats: Andijk

06-37134127

witb@noord-holland.nl