VVD: steun voor glasvezelplannen in Noord-Hollands buitengebied

Met steun van de VVD heeft de provincie Noord-Holland concrete voorstellen gedaan om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Noord-Holland mogelijk te maken. Door de provinciale steun kunnen lokale samenwerkingsverbanden de aanleg van een glasvezelnetwerk nu makkelijker financieren. De liberalen houden echter zorgen over het gebrek aan een helder plan op versterking van het hele Noord-Hollandse digitale netwerk.

Maandag sprak de provinciale volksvertegenwoordiging met CDA gedeputeerde Jaap Bond over de glasvezelplannen van de provincie. VVD woordvoerder Marco Wiesehahn kijkt met gemengde gevoelens terug op het debat. 

“Enerzijds ben ik echt heel blij dat de provincie mensen die wonen en werken in het buitengebied ondersteunen gaat om een echt goede internet aansluiting te krijgen die toekomstvast is. Wij zijn ook de eerste geweest die zich hier in provinciale staten hard voor maakte. Maar met het oog op de toekomst willen we ook een plan hebben voor betrouwbaar en supersnel internet voor woningen, ziekenhuizen, scholen en bedrijven in de rest van Noord-Holland. En zo een plan ligt er, ondanks een unanieme oproep van de Staten, nog steeds niet en dat is wel een gemiste kans”, aldus Wiesehahn.

Om nog verdere vertraging van lopende glasvezelprojecten in het buitengebied te voorkomen heeft de VVD nu ingestemd met de door gedeputeerde Bond voorgestelde aanpak.

Wiesehahn: “We zijn in ieder geval blij dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied nu ook door de provincie serieus genomen wordt. Met garantstellingen en 5 miljoen voor glasvezel in het buitengebied is een eerste goede aanzet gegeven. Wat de VVD betreft is dit echter een eerste stap en werken we samen verder aan versterking van het digitale netwerk voor iedereen in Noord-Holland”.   

Marco R.F. Wiesehahn
Vicefractievoorzitter en woordvoerder economie, energie & cultuur
Tel. : 06 55 468 266