De boer op!

Ganzen zijn niet alleen een probleem voor de weidevogels en de vliegveiligheid maar ook voor boeren en tuinders. Om die reden heb ik vanuit VVD Noord-Holland op 23 mei een werkbezoek georganiseerd voor Statenleden aan een broccolikweker in het Grootslag.

De boer op!

Tijdrovend

De teler uit Lutjebroek legde ons uit dat hij dag en nacht met de ganzen bezig is. Zo doet hij (5x!) per dag de ronde over zijn land om ganzen te verjagen, heeft hij vlaggen, een nep-roofvogel, knalapparaten en lasers op zonne-energie. Al deze preventieve maatregelen zijn nodig om de schade te beperken, het kost hem 20(!) uur per week. En hij is niet de enige! De provincie heeft afgesproken de schade van ganzen te vergoeden totdat de schade naar een acceptabel niveau is teruggebracht.

Voorkomen beter dan genezen

Maar de maatregelen die nodig zijn tegen ganzenoverlast wekken veel weerstand op van mensen (en politieke partijen) die dit zielig vinden. Dat leidt weer tot rechtszaken en allerlei onuitvoerbare extra regels. Daar wordt niemand beter van. De VVD wil de focus van de provincie verleggen van het vergoeden van schade naar de preventie van schade.

Gevolgen

Ook vanuit de provincie zélf worden werkbezoeken georganiseerd zoals het bezoek aan een veehouder in de Eilandspolder West, op uitnodiging van het Agrarisch Collectief Water, Land en Dijken. De provincie Noord-Holland wil namelijk de regeling voor agrarisch natuurbeheer binnen het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) per 2027 stopzetten. Al in 2021 zal het agrarisch natuurbeheer op veel gronden eindigen omdat dan de reguliere contractperiode van 6 jaar afloopt.

Straf voor goed gedrag?

We zagen gelukkig volop weidevogels die nestelden in het hoge gras, hier werd gewerkt met oog voor de natuur. Nu de financiële compensatie voor agrarisch natuurbeheer dreigt te verdwijnen lijkt deze boer samen met tientallen collega’s gestraft te worden voor goed gedrag, en wordt straks de weidevogel het kind van de rekening. Daarom is het belangrijk dat politici de gevolgen van hun keuzes in de praktijk zien: voorkomen is immers beter dan genezen!

Andrea van Langen

Woordvoerder Landbouw, Natuur en Visserij

visbeeka@noord-holland.nl