Oproep: onderwerpen voor de omgevingsvisie!

De ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland is hard aan het werk om tot de provinciale omgevingsvisie te komen.

Tot op heden zijn er verkenningen uitgevoerd die zullen uitmonden in een Koersdocument. Dit document zal in september in de commissie Ruimte, Wonen en Water (RWW) worden besproken.

Dit is een uitgelezen moment voor ons als Statenleden om onderwerpen kenbaar te maken die in de ogen van VVD bestuurders en raadsleden extra aandacht verdienen in de totstandkoming van de provinciale omgevingsvisie. 

De Statenfractie doet via deze weg dan ook de oproep om eventuele onderwerpen te mailen voor 1 september aanstaande. Dit kunt u doen naar vvd@noord-holland.nl. Als aanvulling op uw inbreng tijdens de Bestuurdersavond 2017 zien wij uit naar uw reacties die ons zullen helpen om te sturen op een zo liberaal en relevant mogelijke provinciale omgevingsvisie. 

Paul Slettenhaar

Woordvoerder RO

slettenhaarp@noord-holland.nl