VVD blij met ruimte voor recreatievaart Oostelijke Vechtplassen

De recreatiesector en watersportsector in dit gebied krijgt daarmee de hoognodige impuls en er wordt verder gewerkt aan het uitbaggeren van vaargebied. Daarnaast hebben de Staten in grote meerderheid gezegd niet te willen voorkomen dat er een vaarroute tussen de Loosdrechtse Plassen en de Wijde blik gerealiseerd wordt. Tot slot gaat de provincie op verzoek van de VVD een onderzoek doen naar kansen voor verduurzaming van de recreatievaart.

Kansen
“Dit is een mooi resultaat voor de recreatievaat in Noord-Holland. In een prachtgebied op de grens tussen Utrecht en Noord-Holland krijgen ondernemers zo weer meer kans om met watersport en recreatievaart hun brood te verdienen. En particulieren kunnen weer gaan genieten van een prachtig vaar- en zwemgebied. En dat zonder dat de natuur er onder lijdt. Dat de provincie op ons verzoek ook gaat kijken hoe zij particulieren en ondernemers kan helpen hun scheepsaandrijving te verduurzamen is daarbij de kers op de taart”, zegt vicefractievoozitter Wiesehahn van de VVD.

Randvoorwaarden
De Staten van Noord-Holland besloten vandaag over de Kaderbrief en hebben daarmee het bestuur van Noord-Holland de financiële randvoorwaarden meegegeven voor uitgaven in 2018. Naast geld voor de Oostelijke Vechtplassen hebben de Staten bijvoorbeeld ook besloten 5 miljoen euro voor de uitrol van glasvezel in het buitengebied te reserveren en 11 miljoen voor smart mobility projecten.

Marco Wiesehahn
Woordvoerder Economie, Energie en Cultuur
wiesehahnm@noord-holland.nl