VVD plaatst vraagtekens bij onderzoek onder Noord-Hollanders over toekomst provincie

De Provincie Noord-Holland heeft de resultaten gepresenteerd van een onderzoek over hoe Noord-Hollanders de toekomst van hun provincie zien. De gehanteerde stellingen, de lage respons en de gekozen werkwijze zijn voor de VVD aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de uitkomsten van het onderzoek waar het gaat om de wensen en behoeften van de Noord-Hollandse burgers.

Paul Slettenhaar, VVD woordvoerder RO: “De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Maar het aantal respondenten was 1407 mensen op een bevolking van ruim 2,7 miljoen in Noord-Holland, dat is 0,05%!”

VVD Statenlid Andrea van Langen: “de inhoud van de gehanteerde  stellingen zijn  niet in alle gevallen te relateren aan de kerntaken van de provincie.”

VVD Noord-Holland is van oordeel dat vanwege het subsidiariteitsbeginsel constant de vraag moet worden gesteld of het nodig is een onderwerp op provinciaal niveau te regelen. “Juist bij de totstandkoming van de omgevingsvisie is het belangrijk dat we als provincie niet teveel in de wielen van de gemeenten rijden. De omgevingsvisie wordt het belangrijkste beleidsdocument in de provincie en moet gebaseerd worden op vertrouwen in lokaal bestuur, feiten en representatief onderzoek. Gedurende het proces op weg naar de totstandkoming van de omgevingsvisie zal de VVD  op dit uitgangspunt blijven toetsen.” aldus Slettenhaar.

De uitdagingen zoals noodzakelijke economische groei, de positie van Schiphol en de enorme vraag naar (koop)woningen in delen van de provincie vragen volgens de VVD om het aanspreken van een nog grotere doelgroep.