VVD wil representatieve omgevingsvisie gedragen vanuit de regio’s

Het baart de VVD zorgen dat het aantal vergaderingen, bijeenkomsten, campagnes en instrumenten toeneemt terwijl de helderheid en doelmatigheid van het proces afneemt. Ook maakt de VVD zich zorgen over de verregaande invulling van wensen van inwoners op basis van een beperkte en selectieve groep respondenten en het te weinig betrekken van de regiobestuurders.

De VVD is groot voorstander van de nieuwe omgevingswet. De VVD wil dat de nieuwe omgevingsvisie meer ruimte geeft voor lokaal maatwerk, flexibel omgaat met initiatieven en minder regels voor burgers en ondernemers oplevert. De VVD Statenfractie heeft daarom vragen aan GS gesteld over het proces in de Provincie Noord-Holland voor het opstellen van de Omgevingsvisie.