De Noord-Holland Liberaal van september is uit!

De Noord-Hollandse bijlage bij de landelijke Liber van september 2017 is gereed. Hierin geeft de VVD Statenfractie op halfjaarlijkse basis aan wat de belangrijkste politieke thema's in de provincie zijn.

Inhoud:

  • Omgevingsvisie - scherp letten op proces en inhoud
  • Woonbeleid: die taart is groot genoeg voor ons allemaal
  • Interview met Gedeputeerde Elisabeth Post
  • Verbinding A8-A9: stand van zaken
  • Over Statenlid Robbert Tan
  • Europees Forum: kansen voor ondernemen met circulaire economie
  • Kaderbrief 2018-2022 en Zomernota 2017
  • Werkbezoek Crown Van Gelder: papier en winst
  • Contactinformatie
  • Agenda

Noord-Holland Liberaal is een uitgave van de Statenfractie van de VVD Noord-Holland en verschijnt 2x per jaar. In december 2017 verschijnt de volgende NH Liberaal.

Klik op de pdf om de Noord-Holland Liberaal te lezen.