Komst en vertrek: over Statenlid Robbert Tan

Mijn naam is Robbert Tan, 34 jaar oud, en in het dagelijkse leven advocaat in Amsterdam. De interesse voor politiek is bij mij al vroeg gewekt. Afkomstig uit een gezin waar wij geen zakgeld kregen, maar ieder boek dat wij wilden lezen, kregen, kwam debat voor mij natuurlijk. Politiek ging dat debat al snel richting het liberalisme: een vrije geest, die zijn leven inricht zoals hij wil, mét de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

De bestaansreden voor politiek is voor mij dan ook precies ervoor zorgen dat iedereen veilig en vrij kan leven. Of je nu woont in een klein dorp of de grote stad, je moet overal jezelf kunt zijn, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, geslacht of seksuele geaardheid. De overheid bepaalt niet hoe je leeft, maar geeft je de ruimte om zo bloeiend mogelijk te leven. Om daar een bijdrage aan te leveren heb ik mij kandidaat gesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.

Het is een groot voorrecht om Femke Lagerveld nu als Statenlid te mogen vervangen gedurende haar zwangerschapsverlof, en zo een bijdrage te leveren aan een mooier en sterker Noord-Holland. Het gaat goed met Noord-Holland. De economie groeit het hardst van alle provincies, de werkloosheid blijft dalen. Dat is iets om te vieren, maar geen reden voor zelfgenoegzaamheid. Goed bestuur is nooit af. Ik zal mij, als Femke, inzetten voor dat sterke Noord-Holland: voor de provincie als verbinder tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, zodat haar inwoners op de beste manier hun vrijheid en welvaart kunnen pakken.

Robbert Tan

Woordvoerder economie, duurzame energie en bestuur