Noord-Hollandse liberalen vrezen banenverlies door Brexit

De VVD Noord-Holland maakt zich zorgen over de komende Brexit en de gevolgen daarvan voor het banenaanbod in de provincie.

Daarom wil zij dat ook het provinciale bestuur zich gaat voorbereiden op een harde Brexit zodat zij het Noord-Hollandse bedrijfsleven en werknemers bij kan staan als dat nodig blijkt. De liberalen zullen daartoe de gedeputeerde economische zaken van de provincie vanavond in een commissievergadering oproepen.  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat met name in Noord-Holland de klap van Brexit hard aan komt. Omdat het VK een belangrijke handelspartner is van Nederland en dus ook Noord-Holland, gaat Brexit een grote impact krijgen op Noord-Hollandse ondernemers. Van de totale Nederlandse export heeft 8 procent het VK als bestemming en dit draagt 2,3 procent bij aan het Nederlandse bbp. De delfstoffenwinning, de maakindustrie en de landbouwsector zijn de sectoren in Nederland die het meest afhankelijk zijn van de rechtstreekse export naar het VK. In alle drie deze sectoren hebben Noord-Hollandse ondernemers veel belangen op het spel staan en wordt vrij handelen een stuk lastiger.  

 

“Om banenverlies en kosten voor bedrijven zo minimaal mogelijk te houden, moet ook Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kijken welke rol de provincie kan spelen om de gevolgen voor Noord-Hollandse bedrijven en hun werknemers zo beperkt mogelijk te houden. Zo kunnen bijvoorbeeld grenscontroles in de haven van IJmuiden lange files met vrachtauto’s veroorzaken. Extra douane formaliteiten leiden ook tot een extra grote administratieve last wat de concurrentiepositie van onze bedrijven benadeeld en dus banen kan gaan kosten. Maar daar staat tegenover dat er ook kansen zijn om Britse bedrijven met een groot belang op de Europese markt, naar Noord-Holland te halen. Daar moeten we in Noord-Holland op anticiperen”, aldus woordvoerder economische zaken Femke Lagerveld. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft na eerder door de liberalen geuite zorgen, aangegeven bij de commissievergadering EEB, op maandagavond 16 oktober, terug te komen op Brexit en de rol van de provincie daarin.