De MRA en de Provincie Noord-Holland

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s en heeft begin 2016 een agenda opgesteld voor de toekomst. De regio heeft de ambitie om naar de derde plaats te stijgen, na Londen en Parijs.

Prioriteit binnen de MRA heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. Dit laatste is extra urgent vanwege de populariteit van de Metropoolregio onder woningzoekenden. Op economisch gebied wil de MRA een voortrekkersrol vervullen in de kennis- en circulaire economie. Duurzaamheid staat eveneens hoog op de actielijst. Hetzelfde geldt voor het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.


Ontwikkelingen die de komende jaren een rol gaan spelen in onze regio gaan van energieneutraal bouwen en versnelling van de woningbouw tot bereikbaarheid binnen - en van en naar de Metropoolregio, de groei van het toerisme en de razendsnelle veranderingen op de arbeidsmarkt.  Wij zijn positief over de deelname van de provincie aan de MRA. Wij zijn en blijven wel kritisch dat de overhead van deze organisatie niet blijft stijgen. Dit hebben wij onlangs in de Statenvergadering ook aangegeven bij Gedeputeerde Staten. Dit signaal zal worden afgegeven aan de MRA regiegroep. Wij zullen hier de vinger aan de pols houden. 


De VVD hoopt tot slot dat de realistische ambitie dat de MRA de Europese top bereikt spoedig werkelijkheid wordt.