Een halve Haarlemse termijn

Eind september ontvingen wij een overzicht van Gedeputeerde Staten over hoe het ervoor staat met de uitvoering van ons coalitieakkoord uit 2015: “Ruimte voor Groei”. Met dit akkoord moeten we namelijk nog een kleine twee jaar verder. Deze Mid Term Review laat zien dat we op de goede weg zijn.


Zaken die goed gaan zijn bijvoorbeeld:

De ambtelijke samenwerking met provincies Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Dit levert meer kennis op en bespaart tegelijkertijd kosten.

Er wordt meer gebruik gemaakt van Europese subsidies (zoals Kansen voor West) en Noord-Holland wordt in Brussel beter vertegenwoordigd

Steeds meer bruggen en sluizen worden aan de centrale gekoppeld voor centrale bediening, wat de verkeersdoorstroming op de weg en het water ten goede komt.

Er worden 34 fietsknelpunten aangepakt op veiligheid, een deel is al in uitvoering en de rest volgt.

Er is geld beschikbaar gesteld voor duurzame innovatie in het MKB, waar ook goed gebruik van wordt gemaakt.

Er zijn op 156 openbare gebouwen (zoals scholen) zonnepanelen geplaatst.


Daarnaast noem ik enkele grote projecten die vertraagd zijn maar wel doorlopen:

Voor de A8-A9 wordt verwacht dat de Staten begin 2018 over een voorkeurstraject kunnen besluiten.

De N23 ofwel Westfrisiaweg is vertraagd door het geschil met Heijmans maar de weg wordt eind 2018 opengesteld.

Over een weg en een HOV-verbinding tussen de Haarlemmermeer en het bollengebied van NH en ZH komt men langzaam verder. Begin 2018 worden 4 belangrijke rapportages aan de Staten voorgelegd.

De versterking van de Markermeerdijken heeft grote ruimtelijke invloed en vraagt om voldoende draagvlak. Na de zomer van 2018 komt het plan naar verwachting beschikbaar.


En flinke uitdagingen liggen bijvoorbeeld nog in:

Snel internet in de buitengebieden; dit vergt nog de nodige aandacht, vooral in de gebieden waar glasvezel niet haalbaar is.

Verduurzaming van de landbouw; waarbij evenredige aandacht is voor de belangen van de agrariërs en de belangen van de natuur.

Woningbeleid; de RAP’s (regionale Actieprogramma’s) werken goed maar de behoefte aan woningen neemt steeds sneller toe. 

Ook aan de vitaliteit van krimpgebieden zoals Noord-Holland Noord moet gewerkt worden, zoals in het programma “De Kop Werkt”. Dit zal ook terugkomen in de Omgevingsvisie.

De concept-Omgevingsvisie zal in april 2018 ter inzage worden gelegd echter vergt dit nog veel voorbereiding van de Staten. De impact van de Omgevingsvisie zal ongekend groot zijn en daarbij zal de VVD ervoor waken dat er minder regels en meer ruimte komt voor gemeenten en dat maatwerk en nieuwe ontwikkelingen beter mogelijk worden. 


Daar ligt ook een verbinding met het Regeerakkoord. Vertrouwen in de toekomst door te vertrouwen op elkaar. Zoals Rutte aangaf: dit Regeerakkoord is geen bundeltje afspraken maar een gezamenlijk verhaal. En gedetailleerde regelgeving vanuit de overheid is niet de oplossing, dit wordt al op de eerste pagina genoemd.


Ook ons coalitieakkoord uit 2015 is geen bundeltje afspraken maar een gezamenlijk verhaal. We liggen goed op koers en kunnen nog meer voltooien door samen te blijven werken. De VVD heeft de afgelopen twee jaar laten zien een betrouwbare en stabiele partner te zijn in Noord-Holland. Dit is ook onze ambitie voor de volgende halve Haarlemse termijn, en voor de toekomst.


Erik Annaert

Fractievoorzitter