Begroting 2018: VVD vraagt aandacht voor wonen en Schiphol

De Begroting voor 2018 is goedgekeurd en biedt de komende jaren ruimte. Fractievoorzitter Erik Annaert zet stevig in, lees hier zijn bijdrage.

Erik Annaert heeft tijdens de Algemene Beschouwingen over de Begroting 2018 de aandacht gevestigd op Schiphol, kansen en bedreigingen van de Brexit, werkgelegenheid, de grote vraag naar woningen, glasvezel, duurzaamheid en (slimme) mobiliteit als voorwaarde voor een sterke regionale economische ontwikkeling.