Volle Bestuurdersavond over Schiphol: een lust of een last?

“We moeten niet alleen kijken naar de processen. Maar kijken naar de mensen die erdoor geraakt worden.” Dit is een mooie samenvatting van de VVD Bestuurdersavond 2018 door Tweede Kamerlid Jan Middendorp. Het was een drukbezochte avond, met een beladen onderwerp.

VVD Bestuurdersavond - 24 januari 2018

Schiphol: een lust of een last? Een onderwerp dat speelt in alle politieke lagen en op elke gemeente zijn eigen uitwerking heeft. 

Noord-Hollandse gemeenten

Noord-Holland heeft een groot oppervlak. En de verschillen tussen het meest zuidelijke en het meest noordelijke puntje van Noord-Holland kunnen bijna niet groter zijn. Maar tegelijkertijd zijn een aantal dingen overal hetzelfde. Waar je ook woont in Noord-Holland, financiële zekerheid en economische zelfstandigheid zijn basisbehoeften. Net als veilig en fijn wonen. Het liefst zonder geluidsoverlast. En zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Economische waarde

Het directe economische belang voor vele huishoudens in Noord-Holland is groot. Ongeveer 114.000 mensen kunnen elke maand huur, hypotheek en boodschappen betalen dankzij Schiphol. Dat zijn niet alleen de medewerkers van luchtvaartmaatschappijen. Maar ook al die mensen die zich dagelijks bezig houden met logistiek, catering, winkels, douane en beveiliging.

Daarnaast is er ook nog de indirecte toegevoegde waarde van Schiphol. Door de vele vrachten en vluchten die elke dag vertrekken en binnenkomen op Schiphol, is de directe toegevoegde waarde € 9 miljard. Indirect loopt dit zelfs op naar € 18 miljard. Hierin zitten bijvoorbeeld ook de multinationals die zich vlakbij Schiphol vestigen door de gunstige ligging en de distributiecentra en vele banen die hierbij komen kijken. Schiphol is daarmee een grote bron van inkomsten, maar ook (inter)nationaal gezien een belangrijke economische factor voor Nederland en zeker voor Noord-Holland.


Plafond op hinder sinds 2008

Dat neemt niet weg dat dagelijks veel mensen hinder ervaren door de grote hoeveelheid activiteiten op Schiphol en omstreken. Een aantal jaar geleden is de Alderstafel opgericht. Aan dit overleg nemen alle stakeholders en belanghebbenden van en rondom Schiphol deel. In 2008 is aan deze tafel bepaald dat de milieu- en geluidshinder, zoals in 2008 is geconstateerd en vastgesteld, niet verder mag oplopen.


Indirect betekent dit dus een rem op de groei van Schiphol.


Aan de Alderstafel is vastgesteld dat tot en met 2020 de groei beperkt is tot 500.000 vliegbewegingen. Die grens hebben we nu al bereikt.

Daarnaast is overeengekomen dat in nieuwe afspraken de verwachte milieuwinst wordt meegenomen, doordat vliegtuigen stiller en schoner worden. Van deze milieuwinst moet 50% ten goede komen aan de groei van Schiphol en 50% aan de omwonenden.


Banenmotor met geluidsoverlast

En dit zijn precies de lusten en de lasten van Schiphol. Aan de ene kant is Schiphol een enorme bron van werkgelegenheid. Aan de andere kant zijn er veel mensen die overlast van Schiphol ervaren.

Innovatie en duurzame oplossingen

De Nederlandse luchtvaartsector heeft een toppositie als het gaat om innovatieve en duurzame luchtvaart. Er is ook veel veranderd in de luchtvaart. Nieuwe vliegtuigen zijn al schoner en stiller en de CO2-uitstoot is aanzienlijk gedaald. We geloven in de innovatiekracht van ondernemende bedrijven. Denk daarbij aan onderzoeken naar gebruik van duurzame biobrandstoffen maar ook het vliegen met schonere motoren en het efficiënter inzetten van vliegtuigen.


De VVD Noord-Holland is van mening dat, bij het aangaan van de nieuwe afspraken, rekening moet worden gehouden met een versnelde stijging van de milieuwinst. Ook dan geldt wat betreft de VVD de afspraak van 50% voor de groei van Schiphol en 50% voor de omwonenden. Het is aan het Rijk om met een voorstel te komen.

Groei voor Schiphol is mogelijk

Veel van de aanwezigen tijdens de Bestuurdersavond vinden dat een gematigde groei van Schiphol mogelijk is. Maar wel met een nadrukkelijke kanttekening. De bestuurders van de VVD in Noord-Holland willen duidelijkheid voor inwoners, vooral voor de mensen die in de loop der jaren steeds meer overlast zijn gaan ervaren.


De VVD Noord-Holland is van mening dat er ruimte moet zijn voor groei. Maar alleen wanneer de overlast niet toeneemt. Innovatie en slim omgaan met het luchtruim kunnen daarvoor zorgen.


Meer weten?

Wil je meer weten over Schiphol, of heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de fractie van de provincie Noord-Holland via vvd@noord-holland.nl en via 06-28260814 of direct met een van de woordvoerders:


Schiphol
Esther Rommel
rommele@noord-holland.nl 
06-41024914
Economie
Marco Wiesehahn
wiesehahnm@noord-holland.nl
06-55468266
RO & wonen
Jerry Kramer
kramerj@noord-holland.nl
06-44998809


Nogmaals dank voor uw aanwezigheid en bijdrage aan de discussie!