Bouwen in het groen is de oplossing voor de woningnood

De vraag naar beschikbare woningen groeit hard. Vooral in het zuiden van Noord-Holland is het verschil tussen vraag en aanbod te groot. De verwachting is dat dit verschil zelfs oploopt tot een tekort van 22.000 woningen in 2020. Kortom, de bouwproductie moet omhoog!

Bouwen in het groen

Helaas handelt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al jaren op basis van rapporten en afspraken die lang geleden zijn gemaakt. Terwijl we in de praktijk zien dat in het binnenstedelijk gebied bouwplannen niet van de grond komen, grote vertraging oplopen of onvoldoende worden ingevuld. De woningnood binnenstedelijk oplossen is niet realistisch. 

Vertrouwen in gemeenten

Daarom roept de VVD gedeputeerde Joke Geldhof nogmaals op om maatwerk te leveren. Durf buiten de kaders te denken, en los de woningnood echt op. 

Juist omdat gemeenten zelf heel goed weten hoeveel woningen nodig zijn en waar deze moeten komen. Wat de VVD betreft krijgen gemeenten dan ook het vertrouwen en de ruimte om te bouwen.

Groen in het stedelijk gebied

Door dorpen en steden zelf invulling te laten geven aan bouwplannen, kunnen zij belangrijke groene plekken behouden. In elk dorp, buurt of stad heb je groen nodig. Veldjes waar je evenementen kunt organiseren en die functioneren als een groene long. We kunnen deze plekken prima behouden, maar dan wijken we voor bebouwing uit naar de randen van de stad. Op deze manier blijft de stad leefbaar en is snel bouwen van woningen mogelijk.