Hoeveel bestrijdingsmiddelen zitten in de sloot?

Boeren en tuinders moeten informatie van de overheid kunnen vertrouwen. Het klinkt heel simpel, maar een hobbyproject van een milieukundige heeft voor flink wat verwarring gezorgd.


Bestrijdingsmiddelen in sloten

Op 2 februari verschijnt in het NRC een artikel over een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het artikel gaat over milieukundige Rik, in zijn vrije tijd bouwt hij een website waarop de concentratie van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater te zien is. Hij gebruikt voor zijn website (https://pestinfo.nl) open-data zoals de meetgegevens van waterbeheerders en waterschappen.


Overlap met overheidsgegevens

Veel van deze meetgegevens worden ook gebruikt door het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden. Sinds 2003 verwerken zij de meetgegevens in de online versie van de Bestrijdingsmiddelenatlas. Maar dan in opdracht van de overheid.


Water bevuiling

Ondanks dat zowel Rik als het Centrum voor Milieuwetenschappen grotendeels dezelfde gegevens gebruiken, komt Rik op een lagere milieubelasting uit. Rik gebruikt namelijk andere algoritmes bij zijn berekeningen. Bij veel boeren en tuinders roept dit vragen op. Klopt het dat de daadwerkelijke vervuiling in het water veel lager is dan dat zij al jaren doorkrijgen


Schriftelijke vragen

De VVD wil hier zo snel mogelijk duidelijkheid over. Daarom heeft Statenlid Esther Rommel vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij wil weten of Gedeputeerde Staten beide berekeningen kennen, welke berekening klopt en welke gevolgen dit heeft voor de boeren en tuinders in Noord-Holland.


Gedeputeerde Staten moeten de schriftelijke vragen uiterlijk 9 maart beantwoorden.