Kan een buurtbus ook te succesvol zijn?

Mensen in regen en kou laten staan bij een bushalte. Overvolle busjes en gevaarlijke situaties. De vrijwilligers van de buurtbus op de route Schagen-Obdam kijken er niet meer van op. Regelmatig nemen ze te veel passagiers mee, want mensen in weer en wind laten staan wil niemand.

Mensen in regen en kou laten staan bij een bushalte. Overvolle busjes en gevaarlijke situaties. De vrijwilligers van de buurtbus op de route Schagen-Obdam kijken er niet meer van op. Regelmatig nemen ze te veel passagiers mee, want mensen in weer en wind laten staan wil niemand. 

Vragen aan Gedeputeerde Staten

Voor veel vrijwilligers is de lol er ondertussen wel vanaf, aldus Van Langen, voorzitter van de buurtbus, in het Noord-Hollands Dagblad van 9 januari. Het zijn verontrustende berichten, waarover Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee dan ook direct vragen heeft gesteld. Zij wil weten in hoeverre Gedeputeerde Staten op de hoogte is van deze schrijnende situaties. Maar nog belangrijker, wat de mogelijke oplossingen zijn.

Beantwoording van de vragen 

Afgelopen week kwamen de antwoorden op deze vragen binnen. Hieruit blijkt dat het aantal passagiers op dit traject met zeker 11% is gegroeid. Ook bij Gedeputeerde Staten zijn de alarmerende toestanden ondertussen doorgedrongen en daarom zijn er een aantal maatregelen genomen. Zo blijft de scholierenlijn 617 een uur langer doorrijden om de buurtbus te ontlasten. En blijft deze pilot doorlopen tot aan de voorjaarsvakantie. Hierna volgt een evaluatie. 

Snelle maatregelen 

Gedeputeerde Staten is met Connnexxion en de buurtbus in overleg over andere trajecten met een overbelasting en blijft de druk op dit traject nauwgezet volgen. Mooie stappen, maar is dit genoeg? Statenlid Hanneke gaat de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en in de volgende commissie vragen stellen over de voortgang.