In Noord-Holland geen ruimte meer voor windmolens op land.

De VVD kan niet duidelijk genoeg zijn, er is in Noord-Holland geen ruimte meer voor windmolens op land. We hebben, keer op keer, gezien hoeveel weerstand er is tegen windmolens op land. Onze verbazing was dan ook groot toen Gedeputeerde Geldhof vorige week een document vol met potentiële locaties voor windmolenparken in Noord-Holland Noord presenteerde.

De VVD kan niet duidelijk genoeg zijn, er is in Noord-Holland geen ruimte meer voor windmolens op land. We hebben, keer op keer, gezien hoeveel weerstand er is tegen windmolens op land. Onze verbazing was dan ook groot toen Gedeputeerde Geldhof vorige week een document vol met potentiële locaties voor windmolenparken in Noord-Holland Noord presenteerde. 


Met de “Verkenning Energie en Ruimte Noord-Holland Noord’ gaan we invullingen geven aan de klimaatdoelstellingen van zowel de regering als de provincie. Dit zijn doelstellingen die we ook prima kunnen behalen zonder stalen kolossen in ons prachtige Noord-Hollandse landschap.

Burgertje pesten?

De weerstand tegen windmolens op land is groot en wat ons betreft terecht. Niemand zit te wachten op een groot, metalen gevaarte in de achtertuin of vol in het zicht. Windmolens in de buurt van bebouwing brengen ontzettend veel klachten met zich mee. De VVD vraagt zich af of de gedeputeerde zich wel realiseert hoe het is om een windmolen nabij te hebben. Hoe het is om constant een monotone brom of gezoem te horen. En hoe het is om op een mooie, zonnige dag een slagschaduw te ervaren. Het verbaast ons dan ook dat de gedeputeerde op meerdere plekken in Noord-Holland mogelijkheden ziet om meer windmolens te plaatsen.

Wind op zee

Laten we duidelijk zijn. De VVD is voorstander van duurzame energie. Maar dit hoeft niet ten koste te gaan van het woongenot van onze inwoners. Duurzame energie hoeft niet ten koste te gaan van ons prachtige landschap. En nog belangrijker, duurzame energie hoeft niet onnodig veel geld te kosten. Windmolens zijn mogelijk, maar dan alleen als ze ver weg op zee staan. 

Voldoende alternatieven

Gelukkig hangt onze doelstelling niet alleen maar af van windenergie. Nederland is een innovatief land en er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Wat ons betreft gaan we ons dan ook niet blindstaren op die windmolens op land, maar gaan we juist kijken naar alternatieven zoals geothermie, thorium, zon, biomassa, waterkracht, osmose- en getijdenenergie. Waarom niet investeren in andere vormen van duurzame energie? En dus ook al die particuliere investeerders hiertoe verleiden? Nog steeds worden er nieuwe technologieën ontwikkeld en verfijnd. Technologieën die mogelijk goedkoper en duurzamer zijn. En aantal van die alternatieven zijn getijdencentrales, zonnepanelen en kernenergie. Wat de VVD betreft gaan we investeren in echte duurzame energie. Energie opgewekt met een groot draagvlak onder de Noord-Hollanders. En energie opgewekt waarbij het landschap en woongenot in onze prachtige provincie behouden blijft.