Noord-Holland legt de lat hoger

Een investering van € 69 miljoen voor projecten die in 2018 nog starten. Dat is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van de Statenfracties van VVD, D66, PvdA en CDA.

Een investering van € 69 miljoen voor projecten die in 2018 nog starten. Dat is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van de coalitiepartijen in de Provinciale Staten.

De eerste stappen voor deze grote investering zijn in 2017 gezet. Nadat de coalitiepartners begin 2015 de handen ineen sloegen met het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ was het medio 2017 tijd om de balans op te maken. Uit de analyse bleek dat de coalitie goed op weg is en dat veel doelen deze coalitieperiode nog behaald worden. Maar de ambities van deze partijen reiken verder.

Motie 110

Hoog tijd om de lat nog hoger te leggen. Dankzij motie 110 zijn alle reserves en voorzieningen kritisch tegen het licht gehouden. Reserves zonder concreet plan komen weer beschikbaar, zodat dit geld opnieuw geïnvesteerd kan worden. Het resultaat van deze doorlichting, een totaalbedrag van € 69 miljoen kan opnieuw geïnvesteerd worden.

Verdeling van het geld

De € 69 miljoen wordt verdeeld over verschillende projecten. Een groot deel van het budget, € 24 miljoen,  gaat naar de energietransitie. Binnen het budget voor de energietransitie is er een bedrag vrijgemaakt voor de versterking van de regionale duurzame economie. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een Energy en Health campus in Petten, een internationaal centrum voor innovaties op het gebied van gezondheid en energie. Dit is een belangrijke ontwikkeling want dit zorgt voor meer (hoogwaardige) werkgelegenheid in de regio. 


Naast de investering in de energietransitie gaat er ook een bedrag van € 25 miljoen naar de aanleg van de Duinpolderweg. De VVD fractie zet zich al langer in voor dit project en is dan ook blij met een extra investering in dit project. Fractievoorzitter Erik Annaert: “Dit bedrag vormt een belangrijke basis voor deze verbinding tussen Noord- en Zuid-Holland door de Bollenstreek. Dit is een project dat we al langer een warm hart toedragen en waarin we nu snel vordering kunnen maken.”

Verder is er geld vrijgemaakt voor een gezondere leefomgeving, terugdringen geluidsoverlast, versterking toezicht natuurterreinen, de restauratie van Rijksmonumenten,  het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden, versnellen van woningbouw en er gaat extra geld naar natuur inclusieve landbouw, zo willen de partijen bijvoorbeeld € 1 miljoen investeren in een Living Lab. Dit is een plek om te experimenteren met nieuwe vormen van landbouw.

Middelen nog inzetten in 2018


De vrijgekomen middelen komen terecht bij projecten die in 2018 nog starten. Dat was een van de belangrijkste voorwaarden van de coalitiepartners.