Aanpak waterplanten wildgroei

Wildgroei van waterplanten? Voor veel mensen is dit onbekend terrein maar voor watersporters de grootste nachtmerrie. Omdat de wateren in Nederland van steeds betere kwaliteit zijn, groeien de waterplanten en met name fonteinkruid, ook hard. Op veel plekken zelfs zo hard, dat het aantal planten in de wateren is verdubbeld. Voor de natuur is dit fantastisch, maar voor recreatieve sporters kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.

Wildgroei van waterplanten? Voor veel mensen is dit onbekend terrein maar voor watersporters de grootste nachtmerrie. Omdat de wateren in Nederland van steeds betere kwaliteit zijn, groeien de waterplanten en met name fonteinkruid, ook hard. Op veel plekken zelfs zo hard, dat het aantal planten in de wateren is verdubbeld. Voor de natuur is dit fantastisch, maar voor recreatieve sporters kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. 

 

Economische gevolgen

Daarnaast zijn de gevolgen voor de gehele recreatieve sector groot. Zo kunnen zeilwedstrijden bijvoorbeeld niet doorgaan, zijn wateren slecht toegankelijk en loopt daarom het aantal bezoekers in sommige jachthavens terug. Door de teruglopende bezoeken en overnachtingen van passanten zijn de economische gevolgen in veel aanliggende gemeenten te voelen.

 

Schriftelijke vragen in 2015

Al in 2015 vroeg Statenlid Esther Rommel aandacht voor deze problemen. Directe aanleiding was op dat moment het vastlopen van een boot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en een boot van de Almeerse Reddingsbrigade in het Gooimeer. Gedeputeerden Staten geven in de beantwoording aan snel om tafel te gaan met alle betrokken partijen.

 

Samenwerking

En gelukkig is er nu een oplossing. Op initiatief van Gedeputeerde Water, Cees Loggen, hebben alle betrokken partijen de handen ineen geslagen. Dit zijn alle gemeenten en provincies rondom de wateren, waterrecreatie partijen en sportvisserij Nederland. Deze partijen hebben samen een plan van aanpak opgesteld en gaan de komende 5 jaar samen de overlast aanpakken. De partijen gaan de waterplanten maaien en starten met het verdiepen van de vaargeulen naar de havens. Daarnaast gaat de provincie in overleg met het Rijk onder andere over extra recreatie-betonning (boeien). Voor de langere termijn wordt het Rijk gevraagd om structurele maatregelen te nemen. Zodat de waterrecreatie weer kan bloeien en de hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen.