Kooyhaven heeft dezelfde diepgang als het Noordhollandsch kanaal.

Kooyhaven heeft dezelfde diepgang als het Noordhollandsch kanaal. Dat is een van de antwoorden op schriftelijke vragen van Statenleden Kaamer van Hoegee en Lagerveld. Eerder kopte het Noordhollands dagblad nog met “Kooyhaven niet in gebruik door gebrek aan diepgang.” Voor ons aanleiding om vragen te stellen, uit de antwoorden blijkt een ander verhaal.


In de Kop van Noord Holland, in Hollands Kroon, ligt aan het Noordhollandsch Kanaal de Kooyhaven. Deze haven is een jaar geleden opgeleverd en is een havengebonden bedrijfsterrein voor bijvoorbeeld de energiemarkt op zee, jachtbouw en agribusiness en zou hiermee dus belangrijke economische kansen voor de regio moeten bieden.  

Het Noordhollands Dagblad kopte op 6 maart: “Kooyhaven niet in gebruik door gebrek aan diepgang.” In het artikel viel te lezen dat de Kooyhaven is aangelegd voor schepen met een diepgang van 4,5 meter, maar dat er door de provincie in het Noordhollandsch Kanaal geen schepen met een diepgang groter dan 3,3 meter worden toegestaan. Hierdoor zou een bedrijf (Glomar Baltic) dat voornemens was zich te vestigen op de Kooyhaven zijn afgehaakt omdat ze schepen zouden willen gebruiken met een diepgang van 3,80 meter. Het zou wat de VVD betreft vreemd zijn om een haven aan te leggen voor schepen met een diepgang van 4,5 meter als er in het kanaal ernaartoe geen grotere diepgang wordt toegestaan dan 3,30. Tijd om vragen te stellen dus.


Nu zijn de antwoorden op de vragen binnengekomen en daaruit kunnen we de volgende conclusies trekken:


  • Het bodempeil van de Kooyhaven ligt op -4,30 meter N.A.P. (Nieuw Amsterdams Peil). Er is echter op die locatie een gemiddeld waterpeil van 0,5 onder N.A.P. Ter plaatse is dus een waterdiepte van ongeveer 3,80 meter. Volgens de Richtlijnen Vaarwegen betekent dit een maximale en veilige scheepsdiepgang van 3,00 meter. 
  • In het Noordhollandsch Kanaal is door de Provincie een maximale scheepsdiepgang van 3 meter vastgesteld. 
  • Bij de aanleg van de Kooyhaven is ervoor gekozen om daar een gelijke maximale diepgang te maken als die van het Noordhollandsch kanaal.
  • Op de vraag van Glomar Baltic om met een scheepsdiepgang van 3,80 te mogen varen heeft de provincie aangegeven dat onder bepaalde voorwaarde een diepgang van 3,30 kan worden toegestaan. Met een grotere diepgang zal het scheepsverkeer gaan vastlopen.

Vlak na het indienen van de vragen maakte de gedeputeerde bekend dat er momenteel een studie wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden om het goederenvervoer over water in Noord-Holland te stimuleren. Zodra dit gereed is wordt het voorgelegd aan Provinciale Staten.


De VVD is benieuwd naar de uitkomsten van dat onderzoek en wat dit eventueel kan betekenen voor een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat in de Kooyhaven.