Aan de ketting door het kettingbeding? De antwoorden.

Gemeenten rondom Schiphol hebben altijd de verplichting om toekomstige eigenaren van een woning dichtbij Schiphol, te informeren over de geluidsbelasting als gevolg van Schiphol. Ook wanneer er geen sprake is van een kettingbeding. Dat is een van de antwoorden op de schriftelijke vragen van Statenlid Esther Rommel.

Op 20 februari stond het NPO1 programma De Monitor volledig in het teken van woningbouw rondom Schiphol. In de uitzending ontstond direct al veel onduidelijkheid over de gevolgen van een kettingbeding en over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Reden voor Statenlid Esther Rommel om 22 kritische vragen te stellen. 

 

Wat houdt het kettingbeding in?

Het kettingbeding waar het hier om gaat is een extra bepaling in een koop- of huurcontract waarin huurders, gebruikers of eigenaren verklaren op de hoogte te zijn van Schiphol en de bijbehorende geluidsoverlast. Met het ondertekenen van het kettingbeding verklaart de koper bekend te zijn met het feit dat de woning is gelegen op een met vliegtuiggeluid belaste locatie. De koper verbindt zich om bij doorverkoop ook de potentiƫle nieuwe koper hierover te informeren. Deze verplichting is het kettingbeding.

 

Informatieplicht

Gemeenten rondom Schiphol hebben altijd de verplichting om toekomstige eigenaren van een woning dichtbij Schiphol, te informeren over de geluidsbelasting als gevolg van Schiphol. Ook wanneer er geen sprake is van een kettingbeding. Om ervoor te zorgen dat bij door, of verkoop aan andere gebruikers deze belangrijke informatie niet verloren gaat, kunnen gemeenten en verkopers een kettingbeding gebruiken. Natuurlijk ontneemt dit niet de eigen verantwoording van koper en verkoper om te informeren over de gevolgen van het wonen rondom Schiphol.

 

Recht om te klagen

In de uitzending van De Monitor werd ook gesproken over het feit dat door het tekenen van het kettingbeding afstand wordt genomen van het recht om te klagen. Hiervan is in de Haarlemmermeer geen sprake. 

 

Geen rechtsongelijkheid 

Er is geen sprake van rechtsongelijkheid tussen bewoners van woningen met een kettingbeding en bewoners van woningen zonder kettingbeding. Beiden behouden het recht op het indienen van klachten en claims. Voor klachten kunnen omwonende zich nog steeds wenden tot het daarvoor ingerichte loket van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) en wordt aldaar afgehandeld.