Leeghwaterbrug: antwoorden op vragen stellen gerust

Op 1 juni stelde Hanneke schriftelijke vragen aan GS over de bouwstop voor de herstelwerkzaamheden aan de Leeghwaterbrug bij Alkmaar. Uit de antwoorden blijkt dat de bouwstop ging over nog uit te voeren bouwwerkzaamheden.

© Provincie Noord-Holland

De Provincie meld in haar antwoorden dat op dit moment er dus geen sprake is van een onveilige situatie in of rond het bouwproject. Deze bouwstop had voorkomen kunnen worden als de aannemer op tijd en van voldoende niveau, de constructieve tekeningen en berekeningen had aangeleverd ter toetsing bij de Provincie en gemeente Alkmaar. Als datum van ingebruikname wordt vooralsnog maart 2019 gehandhaafd.

Hanneke Kaamer van Hoegee: "De VVD is tevreden met de beantwoording. We begrijpen dat om veiligheidsredenen de werkzaamheden zijn stilgelegd, maar  we zullen de komende periode scherp monitoren of de toegezegde openstellingsdatum gehaald gaat worden."