Extra weidevogelgebied in de Wijdemeren?!

Het bouwplan Nederhorst Noord kan niet van start gaan omdat het gebied is aangewezen tot weidevogelleefgebied, dit terwijl de plannen al sinds 2007 op tafel liggen. De Statenfractie van de VVD stelt daarom vragen over dit besluit en de procedure die hier aan vooraf is gegaan.

Aan de westkant van het dorp Nederhorst den Berg ligt een agrarisch gebied, de Horn- en Kuijerpolder. In deze polder is vlak na de Tweede Wereldoorlog de eerste uitbreidingswijk van Nederhorst den Berg gerealiseerd. Sinds 2007 bestaat het plan om de noordkant van deze woonwijk uit te breiden. Dit plan “Nederhorst Noord” is door een projectontwikkelaar al eens besproken met de gemeenteraad, maar nu blijkt dat de bouwplannen niet door kunnen gaan omdat het betreffende gebied door de provincie is aangewezen tot weidevogelleefgebied. 
 
De Noord-Hollandse VVD heeft hier vragen over gesteld, want een aantal dingen vallen op. Zo zijn is de gedeputeerden van de provincie Noord-Holland, door de projectontwikkelaar, op de hoogte gesteld van de bouwplannen maar is de gemeente Wijdemeren, waar Nederhorst den Berg onder valt, niet officieel op de hoogte gesteld van deze bestemming tot weidevogelleefgebied. 
 

De VVD wil daarom weten of het klopt dat hier extra weidevogelleefgebied bij is gekomen, wanneer dit besluit is genomen en hoe deze procedure is gelopen. Want zijn er daar echt meer weidevogels geteld? Een recente telling is namelijk een van de criteria voor aanwijzing. En hoe is de gemeente Wijdemeren in deze procedure betrokken en welke mogelijkheden zijn er nu? Beantwoording op deze vragen moet binnen 30 dagen aan de Provinciale Staten zijn verzonden.