Wassend Water

Het is al weken heerlijk zomers weer. Dat moet ook u opgevallen zijn. Voor zover ik me kan heugen, het beste voorjaar ooit en daar mogen er wat mij betreft meer van komen. Tegelijkertijd voelt het ook uitzonderlijk. Zo een lange periode warm zonnig weer in wat ooit de grillige maanden april en mei waren. Nu ben ikzelf geen doemdenker, maar op dat soort momenten spelen toch de doemscenario’s uit het klimaatdebat over de stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen en uitstervende diersoorten door je hoofd.

© Marco Wiesehahn

Het is al weken heerlijk zomers weer. Dat moet ook u opgevallen zijn. Voor zover ik me kan heugen, het beste voorjaar ooit en daar mogen er wat mij betreft meer van komen. Tegelijkertijd voelt het ook uitzonderlijk. Zo een lange periode warm zonnig weer in wat ooit de grillige maanden april en mei waren. Nu ben ikzelf geen doemdenker, maar op dat soort momenten spelen toch de doemscenario’s uit het klimaatdebat over de stijgende zeespiegel, smeltende ijskappen en uitstervende diersoorten door je hoofd. 

Of die scenario’s bewaarheid worden of niet, verstandig is het in ieder geval onze voeten droog te houden, onze energieafhankelijkheid van het buitenland te verminderen, schadelijke stoffen die we inademen te beperken en tegelijkertijd te kijken of we nieuwe markten kunnen bestormen met innovatieve producten. Dat is ook de reden waarom de VVD, in de Staten van Noord-Holland, een constructieve koers vaart in het verduurzamingsdebat. Dat doen we met als uitgangspunt de leefomgeving van Noord-Hollanders niet onnodig te schaden, ons huidige welvaartsniveau vast te houden en bestaande ondernemingen zoveel mogelijk de ruimte bieden werkbaar te verduurzamen. 

Het beste voorbeeld is daarbij natuurlijk onze lijn als het gaat om windmolens op land. Mijn collega Statenlid Jerry Kramer kon niet duidelijk genoeg zijn: er komt wat de VVD in Noord-Holland betreft geen windmolen op land meer bij. Met die lijn gaan we ook de verkiezingen van 2019 in. Dat betekent niet dat de VVD geen werk zou willen maken van de verduurzaming van onze energievoorziening. Integendeel. Ook de VVD in Noord-Holland heeft immers de 49% CO2 reductiedoelstelling in 2030 onderschreven. 

Wij kijken daarom graag naar andere, minder landschaps- en leefomgeving verstorende oplossingen. Zonnepanelen, biobrandstoffen, energiebesparingsmaatregelen, warmtenetten en geothermie bieden volop kansen op een duurzame toekomst. Tot slot willen we ook graag dat de provincie meer kennis verzamelt over CO2 vrije energieopwekking uit een gesmolten zoutreactor. Als blijkt dat die methode veilig en duurzaam is, hebben we wellicht het ei van Columbus om het wassende water buiten de deur te houden. Daar komen we dus zeker nog bij u op terug!