Bezoek aan project Loosdrechtse legakkers

Middenin de Loosdrechtse plassen wordt hard gewerkt aan nieuwe stukjes land. De legakkers die hier al eeuwen liggen, of hebben gelegen, zijn langzaam afgebrokkeld. Door middel van gevlochten wilgentakken, het storten van veenslib en een natuurlijke beschoeiing van riet kunnen de traditionele legakkers weer in ere hersteld worden. Hierdoor verbetert de bevaarbaarheid en de cultuurhistorische waarde van het Loosdrechtse plassengebied. De tweede fase van het project in de Loosdrechtse plassen is ingegaan, hoog tijd voor de Statenfractie om hier een kijkje te nemen.

Wat is een legakker? 

Legakkers zijn smalle stroken grond, bijvoorbeeld in Nieuwkoopse Plassen en de Loosdrechtse Plassen. Vooral in de 17e en 18e eeuw werd er in dit gebied veel turf gestoken. Op de legakkers werden de stukken turf te drogen gelegd. De legakkers vormen kleine, langgerekte eilandjes in de plassen. Helaas is de oeverbescherming van veel legakkers zwak. Door wind en golven kalven de oevers van de legakkers steeds verder af. Vele legakkers zijn al verdwenen.


Doel en effect

In de Loosdrechtse plassen ligt te veel veenslib, hierdoor is het water op sommige plekken te ondiep om te varen. Vissen en waterplanten verdwijnen, terwijl ongewenste planten zoals kabomba juist toenemen.


Gedeputeerde Cees Loggen: “Het doel van het proefproject om de legakkers te herstellen is te onderzoeken of het veenslib uit de Loosdrechtse plassen als bouwstof voor legakkerherstel kan dienen. Door slib weg te halen uit de vaarroutes en open plassen wordt de vaardiepte daar beter, terwijl het slib opgeborgen wordt in de legakkers. Daarnaast zorgt de natuurlijke beschoeiing van riet voor meer zuurstof in het water, en dus een betere waterkwaliteit. Het is mooi dat deze combinatie gemaakt kan worden, want het komt alle gebruikers van de Loosdrechtse Plassen ten goede.”


Is het succesvol?

Om goed te kunnen bepalen of het proefproject succesvol is, worden de legakkers de komende drie jaar gemonitord. De eerste resultaten laten zien dat de bovenste laag baggergrond snel draagkrachtig wordt. Deze laag is zelfs zo stevig dat een paar maanden na de aanleg op de nieuwe legakker langs de Muyeveldse Wetering al met een trekkertje gemaaid kon worden. De rietovers slaan goed aan lijken stabiel te worden. Eind 2018 wordt het project afgerond en wordt duidelijk of het werkt.