VVD Noord-Holland wil pauze in de vergunningverlening aardwarmte

De VVD in de Staten van Noord-Holland wil een pauze inlassen bij het afgeven van vergunningen voor boringen naar aardwarmte. In antwoorden van het provinciale bestuur op Statenvragen van de VVD wordt het beeld bevestigd dat de veiligheids- en milieu risico’s van geothermie nog niet goed in beeld zijn.

De VVD in de Staten van Noord-Holland wil een pauze inlassen bij het afgeven van vergunningen voor boringen naar aardwarmte. In antwoorden van het provinciale bestuur op Statenvragen van de VVD wordt het beeld bevestigd dat de veiligheids- en milieu risicos van geothermie nog niet goed in beeld zijn.

In 2050 wil het provinciebestuur dat 23% van de totale warmteproductie voor huizen en bedrijven via geothermiebronnen wordt opgewekt. Bij de omschakeling naar alternatieve, duurzamere energiebronnen is aardwarmte, ook volgens de VVD, een belangrijke oplossingsrichting. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft in mei echter aangegeven meer onderzoek te willen doen naar de risico’s van dit type boringen. Zij geven aan dat er nog teveel onduidelijkheid is over de gevolgen. Die onduidelijkheid kan ook het provinciale bestuur naar uit de antwoorden blijkt, niet wegnemen.  

 

“Totdat die risico’s door het SodM beter in kaart zijn gebracht, vinden wij het daarom verstandig besluitvorming op vergunningaanvragen voor boringen in Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Middenmeer, Midwoud/Hoorn, Noord-Holland Noord en Velsen aan te houden. We zullen de VVD Tweede Kamerfractie voorleggen de minister van Economische Zaken hierop te bevragen. De minister gaat namelijk over deze vergunningsaanvragen. Zodra duidelijk is dat opwekking echt veilig kan, kunnen de vergunningen dan gewoon verleend worden”, aldus Wiesehahn.

 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland geeft in de antwoorden aan de wens voor meer onderzoek met de VVD te delen. In eerste instantie zal wat het college betreft de focus liggen op de Metropoolregio Amsterdam (MRA), aangezien in dat gebied weinig bekend is over de ondergrond. De provincie zegt hierin het voortouw te nemen.