Wat is bouwen in het groen?

De vraag naar beschikbare woningen groeit hard. Het verschil tussen vraag en aanbod is groot en de verwachting is dat dit verschil zelfs oploopt tot een tekort van 22.000 woningen in 2020 in Noord-Holland. Kortom, de bouwproductie moet omhoog!

De vraag naar beschikbare woningen groeit hard. Het verschil tussen vraag en aanbod is groot en de verwachting is dat dit verschil zelfs oploopt tot een tekort van 22.000 woningen in 2020 in Noord-Holland. Kortom, de bouwproductie moet omhoog! 


Niet in de natuur

Bouwen in het groen roept regelmatig veel weerstand op en dat is onterecht. Want wat is bouwen in het groen? Bouwen in het groen betekent niet dat we het mogelijk maken om in de natuur te bouwen. Andere partijen proberen met ‘framing’ het beeld naar te zetten dat we als VVD de natuur willen vol bouwen en geen oog hebben voor de waarde van dit groen.


Spijkers met Koppen

In een debat met GroenLinks in het programma Spijkers met Koppen heb ik dit recent kunnen rechtzetten. Dus helaas geen bungalow in de duinen of een huisje in het bos. Deze gebieden zijn onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en zijn beschermd. Andere beschermingsregimes in Noord-Holland zoals de weidevogelleefgebieden en bufferzones beperken ook de mogelijkheid voor bouwen buiten de stedelijke omgeving.


Ook wij willen dat de woningbouwopgave zoveel mogelijk binnenstedelijk wordt gerealiseerd. Alleen is het noodzakelijk om ook daarbuiten te kijken. Zo blijkt uit onderzoek dat we onvoldoende plancapaciteit hebben om alles binnenstedelijk te realiseren. Dus moeten we wel ruimte bieden aan de rand van de stedelijke omgeving.


Groen in het stedelijk gebied

Door dorpen en steden zelf invulling te laten geven aan bouwplannen, kunnen zij belangrijke groene plekken behouden. In elk dorp, buurt of stad heb je groen nodig. Veldjes waar je evenementen kunt organiseren en die functioneren als een groene long. We kunnen deze plekken prima behouden, maar dan wijken we voor bebouwing uit naar de randen van de stad. Op deze manier blijft de stad leefbaar en is snel bouwen van woningen mogelijk.