Is de verdiepte aanleg van de verbinding A8-A9 nu definitief afgewezen?

Verdiepte aanleg A8-A9 afgewezen, dat kopte het Noordhollands Dagblad op 28 augustus. Maar ondertussen heeft het ministerie gevraagd of een verdiepte aanleg van de verbinding A8-A9 toch mogelijk is, wat blijkt uit een mailwisseling.

De VVD wil duidelijkheid over wat ICOMOS precies bedoelt in haar rapport en heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

In het artikel valt te lezen dat er een mailwisseling heeft plaatsgevonden tussen het ministerie van OCW en ICOMOS op verzoek van Gedeputeerde Staten.

Het ministerie van OCW heeft gevraagd of zij het goed begrepen hebben uit het rapport van ICOMOS dat een verdiepte aanleg van de weg wel zou mogen.

Volgens de krant luidt het antwoord van ICOMOS: “Ons rapport suggereerde andere opties, geen andere designopties.”
Naar aanleiding van dit artikel heeft de VVD de volgende vragen:

VRAGEN

Vraag 1:
Bent u bekend met de inhoud van het genoemde artikel?

Vraag 2:
Kunt u aangegeven of de inhoud van het artikel klopt? Met andere woorden, heeft u aan OCW gevraagd om na te gaan bij ICOMOS of een verdiepte variant tot de mogelijkheden hoort? Klopt het dat de reactie van ICOMOS luidt dat: “andere opties mogen, maar geen andere designopties?”

Vraag 3:
ICOMOS geeft aan dat hun rapport suggereert: andere opties, geen andere designopties. Kunt u aangegeven hoe u deze opmerking heeft geïnterpreteerd? Wanneer ja, hoe dan?

Vraag 4:
U werkt momenteel het landschapsplan uit op basis van uw voorkeursvariant de Golfbaanvariant. Bent u van mening dat dit voldoet aan de opmerking van ICOMOS dat dit geen andere designoptie is? Kunt u ook uitleggen waarom u dat vindt?