De VVD wil groen licht voor woningbouwplannen in Schagerbrug

De Noord-Hollandse VVD wil dat de provincie de woningbouwplannen in Schagerbrug niet langer belemmert maar groen licht geeft voor het plan. Door een tekort aan geschikte woningen en vergrijzing in het Noord-Hollandse dorp komt de leefbaarheid onder druk te staan. Er ligt een plan voor 40 nieuwbouwwoningen maar de provincie maakt bezwaar. De Noord-Hollandse VVD wil deze bezwaren zo snel mogelijk van tafel hebben.

De Noord-Hollandse VVD wil dat de provincie de woningbouwplannen in Schagerbrug niet langer belemmert maar groen licht geeft voor het plan. Door een tekort aan geschikte woningen en vergrijzing in het Noord-Hollandse dorp komt de leefbaarheid onder druk te staan. Er ligt een plan voor 40 nieuwbouwwoningen maar de provincie maakt bezwaar. De Noord-Hollandse VVD wil deze bezwaren zo snel mogelijk van tafel hebben. 

De VVD heeft vragen aan de gedeputeerde gesteld waarom de provincie niet wil meewerken aan de plannen in Schagerbrug. Jerry Kramer: "Wij vinden het van groot belang dat de leefbaarheid van een dorp als Schagerbrug op peil blijft. Er ligt een regeling waardoor de weidevogelleefgebied gecompenseerd kan worden. De provincie ligt dwars, terwijl er een dringend te kort in aan woningen is , onbegrijpelijk. Wij willen dat Schagerbrug kan uitbreiden.”

De dorpsraad is blij met de plannen voor de bouw van 40 woningen aan de rand van het dorp. Alle lichten leken op groen te staan maar de provincie wil de nieuwbouw van Buitenvaert blokkeren vanwege weidevogelleefgebied en bollenconcentratiegebied. De gemeente Schagen zet nu in samenwerking met projectontwikkelaar toch door en het bestemmingsplan ligt op korte termijn voor binnen de gemeenteraad van Schagen.

Schagerbrug dreigt te vergrijzen en dat heeft vooral te maken met het beperkte aanbod aan starters- en doorgroeiwoningen. Er is voldoende animo om in het dorp te komen wonen, maar er zijn helaas onvoldoende woningen. De dorpsraad maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid in het dorp. Bij nog meer vergrijzing kan het dorp in een negatieve spiraal komen doordat er bijvoorbeeld te weinig kinderen op de basisscholen zitten, middenstanders vertrekken en sportverenigingen onder een kritisch aantal leden komen. door een te kort aan woningen en vergrijzing onder de inwoners. 

Op 24 september spreken Provinciale Staten over een aanpassing van weidevogelleefgebieden in Noord-Holland.