Toeristische info beter toegankelijk maken via website Provincie

Ik heb in de commissie aandacht gevraagd voor de vindbaarheid van informatie voor toeristen op de website van de provincie Noord-Holland. En dat blijkt erg nodig te zijn!

Dit college zet in om bij toeristen onder de aandacht te brengen wat Noord-Holland buiten Amsterdam te bieden heeft. In de kranten lees je echter nog steeds dat de spreiding van toerisme nog beter kan. Als toeristen je kunnen vinden kan dit veel opleveren.

Link naar VVV's
Op dit moment is Noord-Holland niet goed te vinden. Als je nu Noord-Holland 'googlet' dan word je als toerist niet vastgehouden. Als je toeristen in een keer vast kunt houden en niet meer loslaat, kan dit veel kansen opleveren; voor de economie en voor werkgelegenheid. Het linken naar goede websites kost bijna niets maar kan veel opleveren. Een link naar de VVV’s in Noord-Holland zou al een stap in de goede richting zijn.

Amsterdam
Naar Amsterdam komen de toeristen wel maar bijvoorbeeld een stad als Alkmaar (en zo zijn er natuurlijk meer voorbeelden) heeft ook veel te bieden.

Drenthe en Zeeland
Drenthe heb ik als voorbeeld gegeven aan de gedeputeerde - en dat is misschien het ene uiterste - , maar je ziet dat deze provincie toeristen heel belangrijk vindt en die ook vasthoudt.

Een tussenweg is de provincie Zeeland. Ik heb aan de verantwoordelijk gedeputeerde gevraagd of Noord-Holland ook niet die kant op gaan. Als je op die site zoekt naar toerisme dan kom je op een pagina waarin de onderwerpen overzichtelijk zijn gerangschikt.

Noord-Holland
Je vindt op de website van Noord-Holland wel een link naar de NBTC (holland.com) maar als je op die site zoekt op "prachtstad" (naar "Alkmaarprachtstad") dan kom je uit op Amsterdam. Dat is natuurlijk ook een prachtstad maar die heeft de extra aandacht iets minder nodig.

Komt er actie?
De gedeputeerde geeft aan voor het einde van het jaar met een concreet plan van aanpak te komen. Ik ga de gedeputeerde hierop volgen en zo nodig (als hij niet met concrete/effectieve voorstellen gaat komen) een eigen initiatief opstellen.


Femke Lagerveld