VVD vindt woningbouwbeleid van provincie "fopbeleid"

Volgens gedeputeerde Geldhof is iedereen behalve de provincie schuldig aan het niet op gang komen van de woningbouwproductie in Noord-Holland. Volgens VVD Statenlid Jerry Kramer is dit de omgekeerde wereld. Hij confronteerde de gedeputeerde met dit ‘fopbeleid’ in de commissie R&W.

Begin september schreef gedeputeerde Geldhof in een column dat de woningbouwproductie in Noord-Holland niet op gang kom door de schuld van milieueisen, stedenbouwkundige en welstandeisen, bereikbaarheid en capaciteitsproblemen bij bouwers, ontwikkelaars en gemeenten. Deze “grote spelbrekers” liggen volgens haar ten grondslag aan het achterblijven van de woningbouwproductie in Noord-Holland.

Volgens Jerry Kramer ondermijnt juist deze houding van de provincie de woningbouw. Als voorbeeld noemde hij het ‘fopbeleid’ rondom weidevogelleefgebieden.

Jerry Kramer: “Rondom verschillende kleine kernen in Noord-Holland zijn stukken grond aangewezen als weidevogelleefgebied, terwijl er geen vogel te bekennen is. En daardoor kunnen bouwplannen van gemeenten aan de randen van de kern niet doorgaan. Dit kan zo niet langer.”

Jerry Kramer wilde in de commissie R&W van 24 september hierover de discussie aan met de gedeputeerde en had een aantal vragen ingediend. Ondanks de steun van CDA en 50PLUS bleef de gedeputeerde bij haar standpunt. Andere partijen wilden langer de tijd hebben om naar de kwestie te kijken.

De VVD verwacht een betere onderbouwing van het woningbouwprobleem en wil dat de provincie denkt in oplossingen, en niet vingerwijzend langs de zijlijn staat.

Jerry Kramer: “Er moeten nu echt concrete voorstellen komen om de druk op de woningmarkt te verlichten en de woningbouwproductie op peil te brengen. Pas als de gedeputeerde daar een antwoord op heeft kunnen we verder praten.”

De weblog van gedeputeerde Geldhof is op 6 september gepubliceerd op de website van Bouwend Nederland, http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/14095082/column-verstoppertje-spelen-of-aan-de-slag.